À l'intérieur : Marché de la pomme de terre

Solynta richt speerpunt op frites- en chipssector

23 Augustus 2017 -Niels van der Boom

Plantveredelaar Solynta presenteert woensdag 23 augustus meer details over het eerste meervoudig resistente aardappelras dat commerciële perspectieven heeft. Inmiddels hebben multinationals als McDonalds interesse getoond in het Phytophthora-resistente ras.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Miljoenen heeft Solynta uit Wageningen, opgericht door veredelaars in tomaat, gestoken in de hybride aardappel uit zaad. Daarmee begon het in 2006. In 2009 werd het eerste patent gefiled, waarna in het daaropvolgende jaar de eerste veldproeven volgde.

Het was tijd voor de volgende innovatie

Anno 2017 is het tijd voor de volgende innovatie. Phytophthora resistenties zijn ingekruist in  een aantal goede  ouderlijnen die gerkuist zijn om dubbel-resistente hybriden te genereren. Momenteel worden, op 3 proefveldlocaties, deze verschillende diploïde rassen met een ingebouwde dubbele Phytophthora-resistenties getoetst.

Rassen combineren
"In totaal zijn er ongeveer 60 eigenschappen van belang voor een frites- of chipsaardappelras. In hybride veredeling kruisen we 2 ouders met ruwweg 30 eigenschappen afkomstig van de moeder en 30 van de vader", legt algemeen directeur Hein Kruyt uit. "Waar we nu aan het werken is het combineren van al deze eigenschappen in de ouderlijnen om goede hybriden te maken."

Interesse van McDonalds
Solynta richt zich met de hybride aardappel allereerst op de frites- en chipssector. "Simpelweg omdat daar het meeste valt te verdienen", zegt Hein Kruyt. "McDonalds heeft ons inmiddels bezocht en wij hun. Zij zijn erg geïnteresseerd in onze techniek. Die willen zij graag inzetten om het grootste fritesaardappelras, de Russet Burbank, te verbeteren." "Dit ras wordt al sinds 1876 geteeld", weet hoofd R&D Pim Lindhout. "De hele fritesketen is hierop ingesteld. Logisch om dit ras als uitgangspositie te nemen."

Samenwerken met handelshuizen
Overigens is Solynta niet zelf van plan om als aardappelhandelshuis op te treden. Het werkt simpelweg als veredelaar van nieuwe rassen, zoals een hobbykweker dat ook doet voor handelshuizen. Daarom gaat het werken met licenties van hybride rassen. Deze licensering is, in het huidige daglicht van de Europese Unie, nog wel een lastig punt, maar niet een waar directeur Kruyt zich zorgen om maakt. "Ons verdienmodel komt niet in de knel."

Solynta kan het in 1,5 jaar

Snelheid van veredelen
Het bedrijf gebruikt diploïde aardappelzaad voor hun meervoudig resistente rassen. Met behulp van DNA-mearkers zijn de eigenschappen van de ouderlijn zo altijd terug te vinden. Dit maakt de techniek zeer voorspelbaar. Bovendien is in een extreem korte tijd veel uitgangsmateriaal te produceren. Waar de traditionele veredeling 8 jaar over doet kan Solynta in 1,5 jaar.

Het theoretisch nadeel van het diploïde zaad is het feit dat dit slechts 60% van de opbrengst heeft, ten opzichte van de bekende tetraploïde rassen. Proefresultaten van het bedrijf hebben inmiddels aangetoond dat dit in de praktijk anders ligt. Gegokt wordt op 10% opbrengststijging per jaar, maar dit is inmiddels overtroffen. Het grote probleem van tetraploïden is dat ieder zaadje uniek is. Dit is dus niet geschikt voor veredeling.

Europa blijft traditioneel
Wanneer de eerste hybrideaardappel uit zaad, met een meervoudige resistentie tegen Phytophthora, op de markt komt kan het bedrijf niet exact zeggen. Daarvoor heeft het nog enkele jaren nodig. Het is met meerdere pootgoedhandelshuizen in gesprek voor de uiteindelijke vermarketing van de aardappelen.

Overigens is het zelf van mening dat het de traditionele pootgoedteelt in Europa misschien wel nooit gaat vervangen. Vooral de export, naar bijvoorbeeld Afrika, is interessant om door zaad te vervangen in verband met de enorme logistieke kosten. Het zaad wordt dan lokaal opgekweekt en verkocht. In West-Europa werkt bovendien het klimaat niet mee, omdat het aantal groeidagen relatief kort is.

Pression de la maladie - Phytophthora
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login