À l'intérieur : Marché de la pomme de terre

NEPG: meer hectares, minder aardappelen

8 mai 2018 -Niels van der Boom

De North-western European Potato Growers (NEPG) verwacht dat het consumptieaardappelareaal in de 5 grootste aardappellanden dit jaar met 0,4% toeneemt. Door het latere pootseizoen, en de daaropvolgende verlate oogststart, ligt de productie naar schatting lager.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

In een eerste schatting voor de EU-5 komt het totale areaal consumptieaardappelen uit op 585.608 hectare. Gerekend met een opbrengstniveau op het 5-jarig gemiddelde betekent dit een afname van 4%, ten opzichte van voorgaand jaar. In alle landen worden minder tafelaardappelen geteeld en meer fritesaardappelen.

In Duitsland, Nederland en Frankrijk stijgt naar verwachting ook het areaal zetmeelaardappelen. In de prognose houdt de NEPG echter geen rekening met dit areaal.

2.129

hectares

neemt het areaal in de EU-5 toe

Groei in Frankrijk
Een groei van 2.129 hectare aardappelen is goed voor een groei van 0,4% in de oppervlakte. Ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde wordt een groei van 6,7% gerealiseerd. Frankrijk groeit het meeste (3%), goed voor bijna 4.000 hectare. Daarna volgen Duitsland (1,5%) en België (1,4%).

Nederland krimpt volgens de prognose met 2,5% in areaal. Voor het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn geen actuele cijfers beschikbaar. Daarom is het 5-jarig gemiddelde aangehouden. Dit betekent een afname van 3,6% in areaal.

Récolte moyenne
De NEPG rekent met een gemiddelde opbrengst van 48,1 ton per hectare en een totale oogst van 28,17 miljoen ton, tegenover 29,33 miljoen ton van oogst 2017. Het 5-jarig gemiddelde ligt op 26,39 miljoen ton. In de UE-5 is later begonnen met poten. In het VK zat begin mei slechts 50% van het areaal in de grond. In Frankrijk, België en Duitsland ligt dit percentage wel hoger.

À une 'normale oogst' is er volgens de NEPG voldoende aanbod voor de fritesindustrie, waar de vraag verder toeneemt. Het zet vraagtekens bij de huidige situatie en of er wel voldoende kwalitatief goede fritesaardappelen beschikbaar zijn om de verlengde periode tot aan de nieuwe oogst te overbruggen. Voor partijen van een mindere kwaliteit wordt de afzet een moeilijk verhaal.

Alternatives
Fritesfabrieken contracteren dit jaar meer aardappelen. Telers hebben geen gunstige alternatieven en kiezen daarom voor aardappelen. De Franse cijfers zijn hier een voorbeeld van. Het uitgangsmateriaal voor deze uitbreiding is voldoende voorhanden.

Pression de la maladie - Phytophthora
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login