Shutterstock

Actualités Pommes de terre

Belgisch aardappelareaal weer boven 90.000 hectare

1 Juin 2022 -Niels van der Boom

Voorlopige cijfers over het consumptieaardappelareaal in Vlaanderen en Wallonië geven een kleine plus in de teeltoppervlakte weer. Waar komt het areaal op uit en waarom groeit het areaal terwijl de graanprijzen zo hoog zijn?

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Half april bracht het Proefcentrum voor de Aardappelteelt in Vlaanderen (PCA) al een eerste inschatting over het consumptieaardappelareaal naar buiten, gebaseerd op informatie die 127 Vlaamse telers hebben aangeleverd. Deze data kwam op 50.000 hectare – een plus van 2% op vorig jaar.

Wallonië 2,7% meer aardappelen
Ook in Wallonië kunnen we nu een eerste inschatting maken. Boeren kunnen daar namelijk al areaalgegevens indienen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Tot gisteren (31 mei) was het mogelijk om daar wijzigingen in aan te brengen. Voor de PAC-declaraties (de Waalse Gecombineerde Opgave) is in totaal 40.799 hectare consumptieaardappelen aangemeld en 1.099 hectare pootaardappelen. Dat bericht aardappelorganisatie Fiwap, die zich berust op data van het Waalse landbouwministerie. Dit betekent 2,7% meer consumptieaardappelen in het Franstalig deel van België. De plus voor het pootgoedareaal bedraagt 6,5%.

Tel je beide schattingen op, dan praat je over 90.799 hectare consumptieaardappelen. Daarmee komt het totale Belgische consumptieareaal weer boven de 90.000 van uit, waar het in 2021 voor het eerst sinds 2016 onder zakte. Ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde is het areaal nog altijd 3% kleiner dit seizoen.

Areaal EU-5 stabiel
Een grote verschuiving is de groei - van bijna 1.100 hectare - zeker niet, maar het toont wel hoe het areaal in de EU-5 anders beweegt dan eerder gedacht. Ook Duitsland presenteerde recent een plusje. Vanaf eind vorig jaar werd door insiders uitgegaan van een krimp in de EU-5 van 5% tot zelfs 10%. Inmiddels is duidelijk dat van een daling – ingegeven door fors hogere teeltkosten, goede graanprijzen en een onder druk staand rendement – geen sprake is in Noordwest-Europa. Polen is hierop de enige uitzondering.

Van Vlaanderen worden begin deze maand voorlopige cijfers verwacht, gebaseerd op de GLB-aangifte. Die moeten de PCA cijfers verifiëren. Juist voor Vlaanderen werd met een daling gerekend omdat huurgrond minder goed beschikbaar is dit seizoen. De Europese aardappelhandelsorganisatie Europatat houdt ook rekening met stabilisering van het Europees areaal. Deze week vond haar congres plaats in Dublin. Tijdens het congres werd genoemd dat er waarschijnlijk minder tafel- en zetmeelaardappelen worden verbouwd en dat het areaal fritesaardappelen juist groeit. Louter het cijfer voor consumptieaardappelen zegt dus niet alles. Ook bij stabilisering kan de fritesaardappelteelt groeien.

Behoefte verwerking niet ingevuld
Wat betekent stabilisering voor de Europese aardappelmarkt? In 2021 nam het areaal met 5% af in de EU-4. Zelfs bij groei in Duitsland, België en Frankrijk is deze verlaging van 28.000 hectare niet snel hersteld. Dit terwijl de verwerkingscapaciteit wel is gegroeid. Fabrieken hebben behoefte aan meer aardappelen, niet minder, en stabilisering is wat hen betreft achteruitgang. De verwerking en wereldwijde export blijven zeer goed, wat wordt gesteund door veel vraag naar frites. Ook een fors hogere fritesprijs schrikt kopers niet af.

Pression de la maladie - Phytophthora
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login