Stoller

Présenté par Stoller Europe

Stollers antwoord op abiotische stress

28 mai 2021

Een van de oorzaken van verminderde opbrengst en kwaliteit kan worden herleid naar abiotische stresssituaties tijdens de groei. Voorbeelden van abiotische stress zijn: temperatuur (te koud en te nat), waterbeschikbaarheid (te veel of te weinig), lichtintensiteit (te hoog of te laag), mechanische schade (machinaal, maar ook hagel), herbicidenschade, of het tekort of onvoldoende beschikbaar zijn van nutrieten.

Deze stresssituaties zet de plant aan tot het produceren van secundaire metabolieten die veel energie van de plant vraagt. Energie die de plant anders had kunnen steken in zijn productie.

ROS (composants réactifs de l'oxygène)
In een normale biologisch evenwicht in de plant worden ROS (reactieve zuurstofcomponenten) gevormd. ROS zijn reactieve chemische componenten met zuurstof als belangrijkste bestanddeel. Deze ROS zijn in lage concentraties noodzakelijk voor het functioneren van de cel. Onder extreme stresssituaties stijgt echter de productie van ROS snel tot hoge waarden die de structuur van de cel kunnen en zullen beschadigen. Deze schade wordt oxidatieve stress genoemd. De plant kan deze balans na een stressperiode prima zelf herstellen door het aanmaken van planteigen antioxidanten echter is dit veelal een langzaam proces waardoor de schade aan de cellen aanzienlijk kan zijn.

Ethyleen schade
Een tweede gevolg van een stresssituatie is dat de planteigen hormoonbalans wordt ontregeld en er een verhoogde productie van ethyleen plaatsvindt. Ethyleen versnelt het verouderingsproces in de plant (opbrengstvermindering) en vermindert tevens de beschikbaarheid en transport van calcium in de plant. Een hogere concentratie ethyleen in de plant verhoogt de concentratie oxaalzuur welke samen met de calcium een verbinding zal aangaan in de vorm van kristallen. Deze kristallen zorgen ervoor dat de calcium niet meer beschikbaar is voor planteigen processen.

Stoller oplossingen
Voor beide stresssituaties heeft Stoller 2 speciale producten ontwikkeld met beiden een specifieke toepassing ter voorkoming van opbrengst- en kwaliteitsverlies door abiotische stress.

Bioforge: toepassen na een hoge intensiteit van stress waarbij de stressperiode kort en hevig is geweest.

Door na een acute stressperiode direct een bespuiting uit te voeren met Bioforge wordt de plant optimaal ondersteund in een sneller herstel en zal de kwaliteitsschade beperkt blijven.

Hold: toepassen gedurende een langere gematigde stresssituatie.

Door gedurende de cruciale groeiperioden van de plant een drietal bespuitingen (interval 7 dagen) uit te voeren met Hold wordt de plant ondersteund in het reduceren van de ethyleenproductie en verbetert de beschikbaarheid van calcium. Zodoende wordt eventueel opbrengstverlies voorkomen en verbetert de kwaliteit van het eindproduct.

Pression de la maladie - Rouille brune
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login