À l'intérieur : Marché aux oignons

Inzaai uien maakt enorme inhaalslag

17 Avril 2018 -Niels van der Boom

Naar verwachting kunnen uientelers tijdens deze zomerse week een enorme inhaalslag maken met de zaaiwerkzaamheden. Vooral voor telers in het zuidwesten is die noodzaak aanwezig. Door het ideale groeiweer hebben uien de kans om vlot te groeien en zo een voorsprong op te bouwen.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Afgezien van zaaiuien moeten in Zeeland ook nog tweedejaars plantuien geplant worden. Dat bevestigen zaad- en plantgoedleveranciers Hazera en De Groot en Slot. Akkerbouwers die de plantuien reeds op het bedrijf hebben staan, planten die naar verwachting wel uit. Zogenaamde 'gelukszoekers', die op het laatste moment een restpartij plantuien opzoeken, laten dat achterwege. Zij kiezen voor zaaiuien of zaaien iets meer suikerbieten. Sowieso zijn de zaadbestellingen niet afgerond.

10

procent

van de uien in het zuidwesten zijn gezaaid

Landelijke spreiding
Zowel André Boot (Hazera), als Jaap Jonker (De Groot en Slot) ramen het reeds gezaaide areaal uien voor Zuidwest-Nederland op 10%. In het midden (Noord-Holland, Flevoland en Overijssel) en noorden (Friesland, Groningen en Drenthe), lopen die percentages uiteen van 50% tot 70%. In deze gebieden is het zaaien deze week zeker klaar, zo is de verwachting.

(le texte continue sous le tweet)


Of de werkzaamheden in het zuidwesten snel opstarten is afhankelijk van de weersomstandigheden. Afgezien van de hoge temperaturen is ook wind vereist. In de Hoeksche Waard en Zeeuws Vlaanderen is het momenteel zeer nat, zo blijkt uit navraag. Op de Zeeuwse eilanden en andere Zuid-Hollandse eilanden is de situatie gunstiger. Dat geldt ook voor West-Brabant. Het regengebied strekt zich ook uit over de Belgische kustregio, waar het werk stil ligt. In Wallonië wordt wel volop gezaaid, net als in Oost-Brabant en Limburg.

Sans délais
Als het lukt om deze week de uien te zaaien verwachten zowel Boot als Jonker niet dat de hoofdoogst vertraagd is. “De natuur redt zichzelf wel”, oordeelt Boot nuchter. “Je hebt nu een hoge (bodem)temperatuur en voldoende vocht, waardoor het zaad direct kiemt en vlot groeit. De weersomstandigheden tot de langste dag zijn van het grootste belang. Het gewas moet voldoende bladmassa ontwikkelen, om vervolgens te bollen.”

De regen heeft net op tijd korstvorming opgelost

De uien die eind maart, of al eerder, zijn gezaaid staan er goed op. Telers hebben maatregelen moeten nemen om de dikke korst te breken. De regen kwam echter net op tijd. “De hele vroege staan al in het vlagblad. Die voorsprong pak je ze niet meer af”, weet Jonker. “Het traject na het zaaien is belangrijker dan het zaaitijdstip zelf. Mei-uien zijn geen prei-uien, zo leert de ervaring. Met de huidige omstandigheden loopt het gewas straks zelfs voor op 2017. Toen bleef het lang koud en droog.”

ensembles d'oignons
 “De vroege uien hadden vorig jaar het meest te lijden van trips aantasting. Uiteindelijk waren de laat gezaaide de beste”, laat een sorteerder weten. “Misschien dat in de vroege zaaiuien en plantuien wel een vertraging merkbaar is deze zomer. De plantuien die wel al in de grond zitten, zijn niet altijd onder de beste omstandigheden geplant. Trekkers kwamen zelfs vast te zitten” De ervaring van Jonker is dat de plantuien er momenteel goed opstaan. Ook winteruien hebben de groei eindelijk goed te pakken.

(le texte continue sous le tweet)


Minder zaaizaad
Zowel bij Hazera als De Groot en Slot merken de verkopers dat telers minder zaaizaad bestellen voor een gelijk areaal. Het prijsverschil tussen de fijne, middel en grove uien groeit. Uienverkopers merken dat klanten vaker voor een grove ui kiezen. Juist afgelopen jaar was er een overvloed aan fijn product. “In het zuidwesten was dit zeker het geval”, weet Boot. “Dit is te wijten aan de tripschade en het koude voorjaar. Je merkt dat dit voorjaar minder eenheden per hectare worden gezaaid. Telers gaan van 4 eenheden terug naar 3,8 of 3,6. Op zandgrond, of bij geprimed zaad, is dat nog minder.

Jonker ziet eenzelfde beeld dit seizoen. “Vorig jaar is relatief veel zaad nabezorgd, omdat telers tekort hadden. Dit jaar hebben ze eerder een zakje over. Akkerbouwers zijn bewuster bezig met de teelt. Er wordt nauwkeurig gezaaid en ook naar de gewasbescherming wordt nauwlettend gekeken. Omdat er meer geprimed zaad wordt gebruikt, neemt de hoeveelheid eveneens af.” De Hazera-man noemt daarnaast de zaadkwaliteit. “De kiem-energie is verbeterd, waardoor de opkomst beter is.”

Pression des maladies - Mildiou
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login