Agriphoto

Actualités Oignons

La superficie des oignons de semence recule en 2022

3 mars 2022 -Jesse Torringa - Réaction 1

Après que la superficie des oignons de semence a augmenté de 11 % (CBS) l'année dernière, elle sera réduite en 2022. C'est l'attente de divers fournisseurs de semences d'oignons. Moins de semences ont été vendues à ce jour et cela est largement dû à la culture, qui est plus difficile que jamais. La graine d'oignon rouge, en revanche, est presque épuisée.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Met het zeer stroef verlopen groeiseizoen van afgelopen jaar nog vers in het geheugen en een verkoopprijs die te wensen overlaat, gaat de landelijke uitbreiding van vorig jaar weer terug naar het oude niveau. Dat verwacht uienspecialist André Boot van Hazera. "De beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen vormen een grotere uitdaging in de teelt. Ook de stijgende kosten spelen een rol en uientelers die twijfelen geven de stabiele teelt van tarwe de voorkeur."

Areaal geel levert in
Het zijn opnieuw de zuidelijke provincies waar het areaal afneemt volgens Boot. Zeeland lijkt de kroon te spannen wat betreft de grootste daling in areaal, vooral wat gele uien betreft. Het totale marktaandeel van Hazera breidt daarentegen wel uit voor aankomend seizoen. In het noorden ziet het bedrijf een kleine uitbreiding van het areaal.  

Dat er minder gele uien worden gezet, is ook de verwachting van Jaap Jonker, Sales Manager Benelux van De Groot en Slot. Ook hij ziet een daling van het areaal in het zuiden, maar ook in Noord-Holland is er minder verkocht. "De verkoop van geel zaaizaad loopt een paar procent achter. De prijzen waren in mineur en men dacht dat er te veel voorraad was. Daardoor brengt dat sommige telers aan het twijfelen". De verwachting is dat het areaal op het zand gelijk blijft. In Friesland en Groningen ziet Jonker een uitbreiding van het areaal.

Rood zo goed als uitverkocht, areaal blijft gelijk
Al voordat de oogst volledig achter de planken lag, werd al duidelijk dat de vraag naar rood uienzaad groot zou zijn voor komend seizoen. De lagere opbrengst van rode tegenover gele uien kunnen simpelweg niet tippen aan het prijsverschil van de laatste jaren. Bepaalde rassen waren al vroeg uitverkocht, zoals het ras Red Tide in november.

Volgens Jonker blijft het areaal rode zaaiuien ongeveer gelijk voor komend jaar door een tegenvallende productie: "We hadden graag meer zaaizaad willen produceren, maar door de valse meeldauw viel de productie zeer tegen. Hierdoor is er nauwelijks ruimte om te groeien in het areaal aankomend seizoen."

Trend geprimed zaad zet door  
Ook dit seizoen is geprimed uienzaad weer enorm in trek en lijkt het zijn plafond nog lang niet te hebben geraakt. Met een vlottere weggroei en een meer uniforme opkomst heeft geprimed zaad zich afgelopen seizoen opnieuw goed bewezen. Bij De Groot en Slot steeg het percentage geprimed uienzaad naar 35% van het totaal en is dat zo goed als uitverkocht. Vorig seizoen lag dat nog onder de 30% volgens Jonker. Bij De Groot en Slot is inmiddels 70% van het rode uienzaad geprimed.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Rester en contact

Inscrivez-vous et recevez chaque jour les dernières nouvelles dans votre boîte de réception