Agriphoto

Actualités Oignons

Wat kunnen we verwachten van de plantuien?

29 Juin 2022 -Jesse Torringa

De oude oogst zaaiuien is nog niet volledig opgeruimd, maar de oogst van plantuien staat alweer op de planning. Hoe staat het gewas ervoor en welke opbrengst kunnen we dit seizoen verwachten?

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Veel percelen plantuien zijn aan het strijken of zij gaan dat binnenkort doen. De allereerste plantuien zijn deze maand zelfs al gerooid, hoewel dit maar een klein gedeelte op het totaal bevat. Over minstens twee weken worden er pas echt serieuze hectares geoogst is de verwachting, wat normaal is voor plantuien rond die tijd.

Droogte heerst gedurende seizoen
Al vroeg in het seizoen was het gortdroog in bepaalde regio's. Zo ook in het zuiden waar veel plantuien staan. Waar beregenen mogelijk was, werd direct na het planten beregend om te voorkomen dat de uien droog kwamen te liggen. Gedurende het groeiseizoen hebben de plantuien een redelijke ontwikkeling meegemaakt en staat het gewas er gemiddeld gezien redelijk tot goed op. De droogte heeft er echter voor gezorgd dat dit niet voor ieder gebied het geval was. De neerslag van afgelopen tijd was dan ook hard nodig. In bepaalde regio's heerst nog steeds droogte en is de groei niet optimaal.

Wat wel op de loer ligt na de neerslag is valse meeldauw. Volgens André Boot, gewasspecialist uien bij Hazera, viel de druk van valse meeldauw dit seizoen tot op heden mee, het was beheersbaar. De huidige weersomstandigheden zijn echter goed voor de schimmel om toe te slaan. Hij legt uit dat het de groei op de percelen die zijn gestreken niet veel zal belemmerd, tenzij het gewas er natuurlijk niet 'onderloopt'. Andere insiders melden dat uientelers alles op alles moeten zetten om valse meeldauw zo lang mogelijk beheersbaar te houden.

Rendement 
Niet alleen de opbrengst per hectare is belangrijk, maar ook het totale areaal van plantuien telt zwaar. Dat er aanzienlijk minder plantuien dit jaar zijn geteeld, is een feit. De teelt staat al meerdere jaren onder druk door de hoge kosten en een verkoopprijs die vaak niet meevalt, zoals vorig seizoen weer het geval was. Ook vorig seizoen daalde het areaal plantuien al van 6.487 naar 6.223 hectare. Naar schatting ligt het aantal hectares plantuien onder de 6.000.

De eerste percelen zijn al gerooid, maar de opbrengsten vallen op deze percelen niet mee. Dat heeft meer te maken dat de percelen zeer vroeg en groen gerooid zijn, wat kilo's kost. Gezien de huidige groei en wat er al aan ui onder het loof zit, lijken we wel af te stevenen op een redelijke opbrengst. Ook Boot voorziet een redelijke opbrengst voor de plantuien, maar een goed en duidelijk beeld is pas over minstens twee weken zichtbaar als de oogst begint. Er kan nog veel gebeuren in de laatste periode.

Pression des maladies - Mildiou
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login