À l'intérieur: Cultures arables Pro

Areaaluitbreiding punt van zorg voor knolselderij

23 Novembre 2017 -Niels van der Boom

De teelt van knolselderij is het afgelopen seizoen positief afgesloten, wat duidelijk merkbaar is in de vorming van het areaal. Op zijn beurt werpt dit nieuwe twijfels op. Kan de teelt een uitbreiding aan? Dat hangt af van de grootste afzetmarkt: Polen.

Souhaitez-vous continuer à lire cet article ?

Devenez abonné et obtenez un accès instantané

Choisissez l'abonnement qui vous convient
Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Na een periode waarin de prijzen rond het kostprijsniveau lagen, kreeg de markt te maken met een opleving. De prijs ging van €0,15 à €0,20 per kilo naar een piek van €0,40 à €0,50 per kilo eind mei/begin juni. Dat ging echter met horten en stoten, waarna de markt uiteindelijk afsloot op €0,30 tot €0,35 cent.

De prijs ligt nu beneden kostprijs

Start onder kostprijs
Seizoen 2017/2018 is op een lager niveau gestart. "Rond de €0,08 tot €0,10 per kilo voor de versmarkt", schat teler Kees Vrolijk in; tevens voorzitter van de Association des producteurs de céleri-rave des Pays-Bas. "Dat is beneden kostprijs. Echter, ik heb ook wel meegemaakt dat de prijs €0,05 of lager was in deze periode. De teeltkosten liggen, inclusief grondlasten, tussen de €7.000 en €8.000 per hectare. De prijs van knollen voor de industrie ligt nog lager dan het genoemde niveau. "

Het groeiseizoen is goed verlopen, wat duidelijk merkbaar is in het opbrengstniveau. Proefrooiingen kwamen eind oktober uit op de op 1 na hoogste opbrengst ooit en 18% boven het meerjarig gemiddelde. "Vorig jaar lag de opbrengst op 50 ton. Dit jaar is dat 60 ton", weet Vrolijk. "Kwaliteitsproblemen hebben we onder de leden, in tegenstelling tot vorig jaar, weinig gezien."

"Daarbij moeten we wel een kanttekening plaatsen. Het oogstmoment ligt gemiddeld 2 tot 3 weken eerder dan normaal. De hoofdoogst vindt ongeveer half november plaats, terwijl dit jaar eind oktober/eerste week november bijna alles al in de bewaring zat. Van een forse nagroei is waarschijnlijk geen sprake. Er is juist vroeg gerooid, omdat veel gewassen uit de maat dreigden te groeien."

Poolse oogst valt in het water
Ongeveer 95% van alle Nederlandse knolselderij gaat de landsgrenzen over. Duitsland is een belangrijke bestemming. Echter, Polen is de grootste afnemer en tevens zelf de grootste Europese teler. "Polen kende een gematigde zomer, wat goed is voor de opbrengst. De herfst verloopt echter extreem nat", weet de voorzitter.

"Vooral in het midden van Polen, waar de teelt gecentreerd is, moet de oogst nog beginnen. Het is nog maar de vraag hoe dit uiteindelijk afloopt. We hebben de Poolse afzetmarkt hard nodig. Ook in Noord-Duitsland is het nat, maar daar ligt het zwaartepunt van de teelt niet. Verder naar het zuiden hebben akkerbouwers een prima seizoen gehad."

Forse areaalverhoging
Het CBS bracht eind juli opzienbarende cijfers naar buiten. De statistiekdienst raamt het areaal voor 2017 op 1.920 hectare. Daarmee gaat het ruim over het record van vorig jaar: 1.720 hectare. Een plus van 12% is voor zo’n kleine teelt zeer ingrijpend. "Als telersvereniging houden we de arealen zelf ook bij. Wij schatten de oppervlakte op 1.800 tot 1.850 hectare in Nederland. De CBS-cijfers kwamen dan ook als een verrassing voor ons."

(Le texte continue sous le tableau)

Het areaal knolselderij piekt dit jaar fors en komt op recordhoogte uit.

Gevaar van peenteelt
Knolselderijtelers kijken met een schuin naar de peenmarkt, die alles behalve positief verloopt. "Beide teelten zijn vergelijkbaar en daarom treedt er een wisselwerking op. Het is een zorg dat worteltelers een deel van hun areaal met knolselderij in gaan vullen, waarna het met dezelfde teelt hetzelfde vergaat als bij de peen."

"Biologisch telen lijkt geen een optie. Wanneer knolselderij duur is, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen gangbaar en biologisch. De consument is niet bereid om op zo’n moment de meerprijs te betalen. Daarnaast neemt het middelenpakket voor de teelt steeds verder af. Zelfs de gangbare teelt is bijna biologisch geworden."

Goede hoop voor versmarkt
Voor het bewaarseizoen heeft Vrolijk nog goede hoop, ondanks de huidige prijsvorming. "Voor levering na 1 juni ben ik vooralsnog positief. Daarbij is het wel zaak om knollen te hebben die niet te grof zijn. Daar blijft wel vraag naar ontstaan. Is de knolselderij te grof, dan zie je nu al problemen ontstaan met de afzet. Het meest belangrijke blijft hoe de exportmarkt, met name Polen, zich ontwikkeld. Vorst is een reëel gevaar voor de oogst."

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login