À l'intérieur : Marché aux aliments pour animaux

Reststromen prijzen zichzelf in rantsoen

17 Avril 2018 - Wouter Job

Terwijl de grondstofkoersen en brokprijzen stijgingen vertonen, laten de prijzen van verschillende bijproducten juist een daling zien. De tendens is zelfs zo dat het tijd is om de rantsoenen onder de loep te nemen.

Souhaitez-vous continuer à lire cet article ?

Devenez abonné et obtenez un accès instantané

Choisissez l'abonnement qui vous convient
Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

In de afgelopen weken hebben de prijzen van diverse bijproducten behoorlijk ingeleverd. Zo hebben leveranciers de producten van tarwegistconcentraten (TGC) en tarwezetmelen (TZM) naar beneden tussen de €0,05 en €0,20 per procent droge stof naar beneden toe bijgesteld. De reden van deze prijsdaling is een ruim aanbod. Per leverancier en deelstroom varieert het aanbod enigszins. Zo is TZM Corami wel weer beperkt beschikbaar.

Echter, per saldo kunnen TZM en TGC prijstechnisch een interessante eiwitbron zijn. Zeker, omdat de brokprijzen (les cochons en bovins) in de afgelopen maanden behoorlijk zijn gestegen. Ook in de komende maanden liggen prijsverhogingen op de loer. Daarom worden veehouders erop geattendeerd dat het nu tijd is om de rantsoenen opnieuw door te rekenen.

Reststromen broodindustrie zijn uitzondering op regel

Aardappelreststromen lopen goed weg
Ook het aanbod van reststromen uit de aardappelindustrie is ruim tot zeer ruim. Een trend die gangbaar is gedurende deze periode van het jaar. Tegenover een ruim aanbod staat een goede vraag; leveranciers laten weten dat aardappelreststromen relatief dominant aanwezig zijn in de verschillende rantsoenen. Wat betreft aardappelreststromen liggen prijsverlagingen niet direct in het verschiet. De reststromen uit de brood- en banketindustrie neigen, als uitzondering op de regel, wel omhoog. Zo is bij leverancier Duynie de prijs van robiscopellets met €2,50 per 100 kilo verhoogd.

Wat dat betreft is er juist sprake van een ruim aanbod nu bierbrouwers zich voorbereiden op de zomermaanden. Nederland telt sinds enkele jaren steeds meer kleine brouwerijen. Sinds 2007 is het aantal zelfs verviervoudigd tot ruim 370. Een aantal van deze partijen weten niet goed raad met biergist wat ontstaat tijdens het fermentatieproces. Een heikel punt is dat de reststromen bij deze kleine brouwerijen te klein zijn om veehouders op grote schaal te bedienen. Echter, voor een individuele veehouders liggen hier kansen voor goedkoop voer.

Weideseizoen van start
Nu het weideseizoen van start is gegaan, neemt de melkaanvoer rap toe. Traditioneel gezien bereikt de Nederlandse melkaanvoer de piek in mei. Aanbieders van zuivelreststromen merken nu al een groeiend aanbod. Zoals is kaaswei bijvoorbeeld ruim voorradig. Dit suggereert tevens dat de kaasproductie er stevig op staat.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login