Advies Landbouwcommissie

Jonge boeren krijgen meer steun uit GLB

24 Avril 2018 -Anne Jan Doorn - Réaction 1

Jonge boeren moeten meer steun krijgen, makkelijker toegang krijgen tot kapitaal en minder belemmeringen ondervinden. Dat is de aanbeveling uit een rapport dat de Europarlementscommissie voor Landbouw dinsdag 24 april heeft aangenomen.

In het rapport staan meerdere beleidsaanbevelingen voor het Politique agricole commune (GLB). Zo blijkt dat bestaande steunregelingen geoptimaliseerd moeten worden. Het moet ook mogelijk worden voor lidstaten om meer dan 2% van de directe betalingen aan jonge boeren toe te kennen. Uit een onderzoek blijkt namelijk dat er onvoldoende financiële middelen zijn om deze toe te kennen aan alle positief beoordeelde aanvragen.

Betere toegang tot financiële middelen is nodig

Ook moeten er verschillende belemmeringen weggenomen worden. De belangrijkste is de toegang tot landbouwgrond, wegens de hoge grondprijs. Om de grondprijs te bewaken, is de Europese Commissie momenteel bezig om de toegang van buitenlandse partijen (tot grond) te beoordelen.

Axée sur les résultats
In het rapport wordt ook geadviseerd om subsidies afhankelijk op te stellen van het behalen van specifieke resultaten, zoals productie van specifieke milieuproducten of goederen die een maatschappelijke doelstelling dienen. Eerder bleek ook al dat het nieuwe GLB meer resultaatgericht zal worden ingestoken.

Ook moet er een betere toegang komen tot aanvullende financiële middelen, zoals leningen met een rentesubsidie. Daarbij wordt aanbevolen om de administratieve belemmeringen terug te brengen; zo wordt de boeren in de Europese Unie meer flexibiliteit geboden om op de veranderende marktomstandigheden in te spelen (op basis van de bedrijfsplannen).

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik reageert zeer positief op het feit dat Landbouwcommissie de jonge boeren steunt. "De grote multinationals maken het vrijwel onmogelijk om toe te treden tot de sector. Met deze maatregelen kunnen wij daar een vuist tegen maken."

 

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Anne-Jan Doorn

Anne Jan Doorn est experte en cultures agricoles à Boerenbusiness† Entre autres choses, il écrit sur les différents marchés de l'agriculture arable et se concentre également sur le marché de la terre et de l'énergie.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer
commentaires
Réaction 1
hans 24 Avril 2018
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/melkvee/artikel/10878321/jonge-boeren-krijgen-meer-steun-uit-glb][/url]
Annie Schrijer, pfff. Laat eerst de multinationals banken een hele grote luchtbel in de grondprijs blazen, en wanneer het overnemen van een boerderij door een jongere daardoor onmogelijk wordt, moet er meer steun gegeven worden. Begint verdacht veel op Griekse toestanden te lijken, steun aan derden wat rechtsstreeks in de zak van de bank gaat. Annie verward een vuist maken tegen met het redden van. Maar ja, Annie is wel vaker het spoor bijster ....
geert 25 Avril 2018
Annie ,er zitten nog veel teveel haken en ogen aan een soepele bedrijfsovername en aan de voorwaarden om steun te krijgen.
Vous ne pouvez plus répondre.

Quelles sont les cotations actuelles ?

Consultez et comparez vous-même les prix et les tarifs

Actualités Sol

Un agriculteur britannique préfère « mettre en jachère » plutôt que cultiver

Fond Politique

Le Green Deal, point sensible des négociations UE-Ukraine

Interview Jean Mostert

« La LNV s'attaque au marché du fumier et réorganise l'élevage »

Opinie Jurphaas Lugtenburg

Promettre a été un succès dans la PAC, mais payer est devenu difficile

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login