Shutterstock

Présenté par Pricewise

Duurzame strategieën steeds populairder

16 Avril 2019

Steeds meer agrarisch ondernemers en voedselbedrijven die agrarische producten verwerken, zijn druk in de weer met het ontwikkelen en implementeren van duurzame strategieën. Een mooi voorbeeld is het Scandinavische zuivelmerk Arla, dat al sinds 2014 inzet op een duurzaam gebruik van energie en een vermindering van CO2-uitstoot door een duurzame aanpak.

Arla doet dit door de bedrijfsvoering bij de circa 1.500 melkveebedrijven efficiënter te organiseren, zodat het milieu en de dieren zoveel mogelijk ontzien worden. Echter, zuivelaar Arla is niet het enige bedrijf dat extra duurzaamheid wil. Ook een grote onderneming als Unilever en uiteraard veel particuliere boerenbedrijven zetten in op een duurzamere methode van akkerbouw om energie te besparen.

Duurzaam zijn, kan op tal van manieren. De veelgebruikte methoden zijn natuurbeheer door boeren, kavelruil in de regio, de biologische productie van melk en graan zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en/of kunstmest, kringlooplandbouw, het verbeteren van biodiversiteit, het verbinden van natuurgebieden en de inzet van duurzame energie door gebruik te maken van panneaux solaires en windenergie.

Voordeel 1: vermindering van de CO2-émissions
Het is bekend dat duurzaam georganiseerde boerenbedrijven aanzienlijk minder schadelijke energie verbruiken, vooral doordat ze gebruikmaken van zonne-energie en windenergie. Hierdoor produceren deze bedrijven minder broeikasgassen en is de CO2-uitstoot aanzienlijk lager. Gezien de algemene klimaatdoelstellingen van het bedrijfsleven is dit uiteraard een prima ontwikkeling.

Voordeel 2: kostenbesparing in de bedrijfsvoering
De boeren die ervoor kiezen om maatregelen te nemen om in energie te besparen, besparen op lange termijn enorm op de vaste lasten van hun bedrijf. Dit geldt bijvoorbeeld voor de glastuinbouw, waar een aanzienlijk deel van de bedrijfskosten in de energievoorziening gaat zitten.

Echter, ook standaard bedrijven, met fikse stallen en veel energiegebruik, kunnen een flinke hoeveelheid geld besparen door het installeren van zonnepanelen en beter benutten van duurzame énergie (windenergie en zonne-energie). Verder is het verstandig om kritisch te kijken naar welke energieleverancier voor jouw het meest voordelig is.

Voordeel 3: de natuur profiteert optimaal mee
Alle maatregelen die je als boer neemt om energie te besparen, zijn goed voor het milieu. De CO2-uitstoot wordt lager, er komen minder chemische middelen in de bodem en lucht terecht en er wordt gebruikgemaakt van duurzame energiebronnen en brandstoffen in plaats van fossiele brandstoffen.

Een specifiek soort duurzame landbouw, dat de laatste jaren in opkomst is en goed is voor het milieu, is de zogenoemde boslandbouw. Dit wordt ook wel agroforesterie genoemd en houdt in dat boeren de akkerbouw, veeteelt of groentebouw combineren met het aanplanten van bomen of struiken gericht op de verkoop. Deze manier van aanpak zorgt voor veel zuurstofcompensatie en vergroot de weerbaarheid van de agrarische sector.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login