Agriphoto

Présenté par ASA

Communiquer sur la protection des cultures

29 Novembre 2019

Hoe ga je als ondernemer om met de discussie rondom gewasbescherming? En hoe creëer je meer begrip bij mensen in de omgeving? Deze vragen komen aan de orde tijdens de eerste bijeenkomst van de Agricultural Sprayer Academy (ASA). Voor de cursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in de agrarische sector de normaalste zaak van de wereld, maar daarbuiten heerst nogal wat onbegrip. Het wordt niet zelden geassocieerd met landbouwgif, milieuvervuiling en bijensterfte. Hoe ga je daar als ondernemer mee om? Met behulp van casussen, gebaseerd op de eigen praktijk, leren ASA-deelnemers in gesprek te gaan met de maatschappij en zich te verantwoorden. Met behulp van een acteur worden situaties nagespeeld en leer je als deelnemer hoe je communicatief het beste te werk kunt gaan.

Een voorbeeld die tijdens een eerdere cursusdag aan de orde kwam, had betrekking op het spuiten van een zeedijk. Een voorbijganger plaatste een foto op social media met de vraag wat er gebeurde. Vele reacties volgden en er ontstond flink wat ophef. Het resultaat: flink wat onbegrip over het feit dat een dijk gespoten moet worden tegen onkruid. Wat wordt er gespoten? Is dat wel goed voor het milieu? 

Pas sur la défensive
In dit soort situaties is het belangrijk om te achterhalen waarom er onbegrip heerst. Dat helpt om gericht antwoord te geven op vragen. "Door tegenvragen te stellen, kom je vanzelf in de gelegenheid om een goede uitleg te geven", vertelt Dirk Jan Verdoorn van Verdoorn Bedrijfstrainers. Volgens hem is het bovendien belangrijk niet in de verdediging te schieten, maar een neutrale houding aan te nemen. Deze houding staat gelijk aan een luisterende houding. “Door niet gelijk een mening over deze persoon te vormen, kun je door tegenvragen achterhalen wat de argumenten zijn. Op deze manier voelt de ander zich serieus genomen. Als je gelijk een tegenargument geeft, dan betekent het dat je niet goed luistert.”

Tot slot is het belangrijk het communicatiedoel helder voor ogen te hebben. Je wilt graag delen met de maatschappij dat je bezig bent met bescherming van het gewas om goed en gezond voedsel te kunnen produceren. "Wat kan de maatschappij daar op tegen hebben? Geloof in jouw boodschap en vertel het. Hierdoor kun je de discussie voor zijn”, aldus Verdoorn

Meld je snel aan
Wil jij ook jouw communicatievaardigheden verbeteren? En met nog veel meer praktische thema’s rondom gewasbescherming actief aan de slag gaan? In de tweede groep van ASA zijn nog enkele plekken beschikbaar. Bekijk het hele cursusprogramma en meld je snel aan.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login