Shutterstock

Analyse Grains et matières premières

Recordopbrengst aan wintertarwe voor Rusland

30 Juin 2022 -Jesse Torringa - Commentaires 10

Rusland moet rekeningen houden met een absolute recordopbrengst aan granen. De totale tarweproductie van het huidige seizoen bedraagt naar schatting 88,8 miljoen ton en verbreekt daarmee het record van 2020. Ook de andere granen behalen topopbrengsten, mede door areaaluitbreiding.

Souhaitez-vous continuer à lire cet article ?

Devenez abonné et obtenez un accès instantané

Choisissez l'abonnement qui vous convient
Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Met deze voorspellingen komt de Europese Commissie in een speciale editie van het JRC-Mars Bulletin over Rusland. Al in de afgelopen winter waren er veel signalen dat de wintergranen er bovengemiddeld op stonden. Volgens de opbrengstprognoses uit het JRC-rapport klopt dat nog altijd. Wintertarwe noteert een 8% hogere opbrengst vergeleken met het vijfjarig gemiddelde, welke van 3,66 ton naar 3,94 ton per hectare stijgt. Ook gerst plust met een 10% hogere opbrengst vergeleken met vijfjarig gemiddelde en stijgt van 3,83 ton naar 4,22 ton per hectare.

Des conditions météorologiques favorables
Een goed begin is het halve werk en dat is zeker het geval in het graangebied van Rusland. Gunstige weersomstandigheden tijdens de zaai in de herfst zorgden voor een forse areaaltoename van wintertarwe en een vlotte weggroei. Daarnaast was vorstschade in de meeste regio's verwaarloosbaar, waardoor de granen goed uit de startblokken schoten. Tijdens het voorjaar werd in de meeste regio's de lijn van gunstige groeiomstandigheden doorgetrokken. Ook werden de voorjaarsgewassen in goede condities gezaaid en geplant.

In enkele gebieden nam gedurende het voorjaar het neerslagtekort wel toe en stak droogte soms de kop op. In bepaalde gebieden zijn de opbrengsten wel negatief beïnvloed door minder neerslag en de relatief warme maand juni. Zomergerst en zomertarwe staan daarom lager dan het vijfjarig gemiddelde. Maar dankzij de positieve weersomstandigheden in combinatie met het toegenomen areaal wintertarwe licht er een absoluut opbrengstrecord in het verschiet.

Meerdere recordopbrengsten
Rusland, een van de 's werelds grootste tarwe-exporteurs, kan zich opmaken voor een nieuw recordopbrengst aan tarwe. De huidige recordproductie staat op 86 miljoen ton tarwe in 2020 en wordt vervangen door de huidige opbrengstprognose van 88,8 miljoen ton dit seizoen. Afgelopen seizoen viel behoorlijk tegen en werd er 76 miljoen ton geoogst, wat meerdere miljoenen ton onder het vijfjarig gemiddelde valt. 

Maar niet alleen de goede hectareopbrengsten zijn verantwoordelijk voor het oogstrecord. Ook de toename in areaal telt mee. Zo valt het areaal wintertarwe 8% hoger uit dan het vijfjarig gemiddelde tot 16 miljoen hectare. Ook het areaal wintergerst steeg met 9% vergeleken het vijfjarig gemiddelde. Dit is ten koste gegaan van het areaal zomertarwe en zomergerst, maar komt de totale opbrengst wel ten goede gezien de standaard hogere opbrengst. De toename in areaal- en hectareopbrengst zorgt er uiteindelijk voor dat tarwe gemiddeld 11% boven het vijfjarig gemiddelde uitkomt. Ook maïs valt op in de schattingen van het JRC-rapport. Het areaal neemt met 10% toe en het gewas staat er zeer goed op, wat resulteert in een 20% hogere opbrengst vergeleken met het vijfjarig gemiddelde.

Pression de la maladie - Rouille brune
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login