Shutterstock

Actualités Belgique

Belgisch landbouwbedrijf in 2018 iets groter

5 Avril 2019 - Kimberley Bakker

De gemiddelde oppervlakte van Belgische landbouwbedrijven bedroeg in 2018 circa 37,2 hectare. Dat is een groei van 0,6% in vergelijking tot 2017. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Statbel, het statistiekbureau van België.

De gemiddelde oppervlakte van een landbouwbedrijf in Belgique is in 2018 met 0,6% gestegen naar 37,2 hectare. In Vlaanderen komt de gemiddelde oppervlakte van het bedrijf over 2018 uit op 26,4 hectare, terwijl dat in Wallonië meer dan het dubbele is: 57,3 hectare. 

Stijging van korrelmaïs
De totale oppervlakte van granen liet in Vlaanderen een stijging van 1,1% zien, terwijl deze in Wallonië met 1,4% daalde. Wanneer deze 2 gebieden met elkaar verrekend worden, dan is de oppervlakte in België nagenoeg stabiel gebleven (-0,3%). Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in het areaal van blé d'hiver en wintergerst, maar deze werd gecompenseerd door een stijging in het areaal korrelmaïs.

Het areaal van la betterave à sucre bleef in 2018 stabiel. In Vlaanderen werd een daling neergezet van 3,3%, waar het areaal in Wallonië met 2,1% gestegen is. Daarentegen daalde het oppervlakte vlas met 7,7%; zowel in Wallonië als Vlaanderen was een daling te zien. Overigens is er wel een opmars zichtbaar van de oliehoudende gewassen, welke deels toe te schrijven is aan de areaalstijging van sojabonen in Vlaanderen.

Aardappelareaal blijft stabiel
Het Belgische aardappelareaal bleef over 2018 zo goed als stabiel: +0,5%, oftwel een stijging van 477 hectare. Ook hierbij is een duidelijk verschil zichtbaar tussen Vlaanderen en Wallonië. In Vlaanderen nam het areaal namelijk met 2.063 hectare (-4%) af, terwijl deze in Wallonië een stijging van 2.517 hectare (+6,2%) liet zien.

Door de natte weersomstandigheden in het voorjaar van 2018 daalde de oppervlakte van vroege aardappelen met 25,8%. Echter, deze daling werd volledig gecompenseerd door een stijging in de totale oppervlakte van bewaardaardappelen.

Voedergewassen populairder
De totale oppervlakte van voedergewassen in België steeg over 2018 met 4,5%, goed voor 12.400 hectare. Deze stijging is zo goed als volledig toe te schrijven aan de stijgingen van het areaal voedermaïs (+8.466 hectare), tijdelijk weiland (+2.000 hectare) en vlinderbloemigen (+1.111 hectare). De oppervlakte van de groenteteelt in open lucht bleef over 2018 stabiel op 49.890 hectare.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Kimberley Baker

Kimberly Bakker est rédactrice polyvalente à Boerenbusiness† De plus, elle a un œil sur les canaux de médias sociaux de Boerenbusiness.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Analyse Sol

L’expansion se poursuit sans relâche

Analyse Sol

Les investisseurs se désintéressent du foncier

Actualités Sol

Les terrains à bâtir sont devenus un peu moins chers

Analyse Sol

Sauvetage du marché foncier pour les finances ukrainiennes ?

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login