Série d'été sur les changements climatiques

Weidegang past bij klimaatverandering

27 Augustus 2017 -Erik Colenbrander - Réaction 1

Gerbert Krukerink (links op de foto) is een van de 'Nieuwe Weiders', die dinsdag 29 augustus een open dag houden. In Brussel vertelde hij aan de kennisgroep 'Melk & Klimaat' wat hij op zijn eigen bedrijf doet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tegelijkertijd de winstmarge te vergroten.

Samen met zijn ouders en zijn vrouw Linda boert Gerbert Krukerink in het Gelderse Geesteren op een typerend Oost-Nederlands gezinsbedrijf. In 2008 stopten ze met de varkenshouderij en investeerden ze in groei van de melkproductie. Er kwam een nieuwe melkstal. De veestapel groeide van 118 stuks naar de huidige 135, maar er is plaats voor 178 melkkoeien. De koeien produceren dit jaar 1,15 miljoen liter melk. Het bedrijf omvat circa 45 hectare grond, waarvan 8 hectare snijmaïs. Het overgrote deel is grasland.

Kringloop op het bedrijf sluiten
Krukerink probeert de kringloop op zijn bedrijf te sluiten. Daarover vertelde hij vorig jaar december op het EU-congres over de agrarische sector en de klimaatverandering. Wageningen UR rekende voor hem door welke maatregelen de meeste reductie van broeikasgassen opleveren. Dat zijn, in volgorde van het meeste effect op de uitstoot van broeikasgassen:

  1. Biogasproductie
  2. Augmentation de la production de lait
  3. Pâturage
  4. Oudere koeien
Er is nog geen mestkring van de grond gekomen

De biogasproductie
Biogasproductie staat met stipt op 1. Echter, zover is het in de Achterhoek nog niet gekomen. "Mede door de huidige fosfaatregulering is er nog geen mestkring van de grond gekomen. Ik denk dat gezamenlijke biogasproductie een goede oplossing kan zijn om de cirkel rond te krijgen. Door mest te vergisten en hoogwaardige meststoffen te produceren kan er bespaard worden op methaanuitstoot. Daarnaast is er minder aardgas nodig om de kunstmest te produceren."

Pâturage
Weidegang heeft een minder groot effect op de broeikasgasreductie. Echter, juist op dat gebied heeft Krukerink stappen gezet. Dinsdag 29 augustus is hij een van de vele tientallen 'Nieuwe Weiders', die de deuren openzet om collega’s te vertellen over de ervaringen die zij hebben opgedaan toen ze weer met weidegang begonnen.

Krukerink: "Mijn doel is om met beweiden een zo hoog mogelijke opbrengst te halen. Dit doe ik door elke 2 dagen een nieuw perceel aan te bieden. Met behulp van een graslandhoogtemeter wordt er elke week een weideplanning gemaakt. De CO2-winst bij beweiden zit in een lagere krachtvoergift. De totale drogestofopbrengst zal iets lager zijn dan bij maaien, maar de kwaliteit is beter. Als de lagere drogestofopbrengst wordt gecompenseerd door snijmaïs, heeft dit ook een gunstig effect op de 'footprint'."

Veestapel vergroten
Ook is Krukerink van plan om de levensduur van de veestapel te vergroten, waardoor hij minder jongvee nodig heeft. Dat verlaagt de uitstoot van broeikasgassen flink. Daarnaast is hij van plan om minder te gaan ploegen en minder blijvend grasland te gaan scheuren voor maïsteelt. Het effect hiervan is net zo groot als weidegang. Ook melkproductieverhoging heeft nog meer effect op de broeikasgasproductie.

Ik raad aan om het overzichtelijk en simpel te houden

"Goede landbouwpraktijk is voor mij de manier om aan de 'footprint' te werken. Als het voor de komma nog beter kan, moet je niet 3 cijfers achter de komma rekenen. Hierbij snijdt het mes aan 2 kanten, zowel betere efficiëntie als een beter rendement. Als we met technologie de efficiëntie van onze grondstoffen, zoals veevoer en kunstmest, kunnen verbeteren, moeten we dit zeker aanpakken. Echter, ik zal nieuwe technologie, zoals precisie-apparatuur, alleen toepassen als ik er echt van overtuigd ben dat het voor ons bedrijf wat toevoegt. Wie stappen wil zetten in verduurzaming van de bedrijfsvoering, raad ik aan om het overzichtelijk en simpel te houden. Pak de maatregelen die je het best passen en ga hiermee aan de slag."

Belang van de derogatie
Gerbert Krukerink legde in Brussel uit wat het belang is van de derogatie voor de mineralenefficiëntie. "Hoe efficiënter, hoe kleiner de belasting voor het milieu en voor het klimaat. Zonder hoogproductief grasland lukt het niet om efficiënt te zijn en zonder derogatie lukt het niet om een hoge graslandproductie te realiseren." 

Ook gaf hij aan dat de Nederlandse melkveehouderij organische meststoffen (OS) nodig heeft, die de OS-opbouw in de bodem en de bodemdiversiteit bevorderen. En daarnaast de, vergeleken met drijfmest, mineralenverliezen verkleinen.

Cet article fait partie de la série estivale sur les changements climatiques. Tous les articles sont à retrouver ici.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir
radar de pluie
Propulsé par Agroweer
commentaires
Réaction 1
Theon 28 Augustus 2017
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10875680/weidegang-past-bij-klimaatverandering][/url]
Dat ze in Nederland goed boeren is waar. Maar dat de klimaatverandering daar anders van wordt is een sprookje. Het is een spelt in een hooiberg.
Ook het verhaal rond weidegang is onzinnig. Het is gewoon een hype.
Als de burger het mooi vindt telt milieu niet! Hier mee verlies je de geloofwaardigheid van milieu maatregels. Wie zal onzin nog willen betalen?
Besteed het geld voor echte noodzakelijke dingen!
Abonné
petit malin 28 Augustus 2017
helemaal mee eens,we zijn zo bezig met dieren doen net of het mensen zijn, daarom denkt de burger dat koeien buiten moeten, dat is lariekoek
Vous ne pouvez plus répondre.

Que font les prix actuels du lait ?

Voir et comparer
dans la comparaison des prix du lait

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login