À l'intérieur : marché laitier

Garantieprijs en spotprijs zoeken elkaar op

23 Novembre 2017 -Herma van den Pol

Welke koers gaat de garantieprijs van FrieslandCampina volgen in de maand december? De spotprijs voor rauwe melk geeft een hint, maar tegelijkertijd spelen er andere factoren mee en die geven aan welke koers er waarschijnlijk gevolgd gaat worden.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Het einde van de maand november komt in zicht. Daarmee begint ook het aftellen voor de kerstaankopen, welke normaal gesproken tot en met week 50 de prijzen ondersteunen. Op 27 november wordt ook de nieuwe garantieprijs van FrieslandCampina bekend gemaakt. Tijd om te kijken wat de stand van zaken is. 

36,11

euro

tot nog toe gemiddelde 2017

Grillige handel in spotmelk
De laatste weken kende de prijs voor rauwe melk een hoogtepunt en een dieptepunt als gevolg van storingen. Ondertussen is het herstel ingezet. Gemiddeld levert 2017 (tot en met week 47) een prijs op van €36,11 per 100 kilo (4,4% vet). De melkprijs van FrieslandCampina komt bij een leverantie van 600.000 kilo uit op €36,38 (4,4% vet).

Het verschil tussen de spotprijs en garantieprijs is afgenomen tot 0,7%. In 2014 was dat gat nog 11,4% en in 2015 zelfs 15,3%. De dagmarkt en de melkprijs weten elkaar steeds beter te vinden. Het vervelende daaraan is dat december een relatief lastige maand is, hoewel de feestdagen vrij gunstig vallen. De helft van de maand pakt goed uit, vanwege de kerstvraag. Echter, de andere helft is juist een stuk lastiger. Dat heeft ook te maken met de hogere transportkosten rondom de feestdagen.

In combinatie met een stijgende melkaanvoer levert december vrijwel elk jaar lagere prijzen op. Bij FrieslandCampina ging dit hand in hand met het einde van de toeslag op wintermelk. Een gegarandeerde verlaging. Dit jaar kan dat door de afschaffing niet. Wat inhoudt dat de basisprijs een stap omlaag moet doen om een spiegel te worden van de markt.

Wordt de trend in de melkaanvoer doorgetrokken, dan levert december net iets minder melk op dan mei 2017. Toen kon de spotprijs zich handhaven, omdat er geen feestdagen in de maand zaten. Dit seizoen stevent daarmee af op een ‘2014-scenario’ en voor december een gemiddelde spotprijs onder de €30. Wat zich zou vertalen in een melkprijs van €30,60 per 100 kilo.

Hoge melkprijs toegezegd

Welke koers wordt het?
Een correctie van bijna €10 op de melkprijs is ongekend en daarmee hoogst onwaarschijnlijk. Ook speelt de manier waarop de garantieprijs wordt samengesteld mee. Zo heeft Duitsland een stevige vinger in de pap en daar neemt het gevecht om de veehouder toe. Ook A-ware mengt zich daarin, middels een samenwerking. Dubbel pech voor DMK die ook al de voormalig DOC-leden zag vertrekken.

Omdat de melkveehouder een te hoge melkprijs ontvangt, maar DMK toegezegd heeft de melkprijs hoog te houden, blijft de melkprijs staan. Voor maandag houdt het waarschijnlijk een stabiele garantieprijs in. Goed nieuws, want de mogelijkheid om extra liters (via een korting) te boycotten, maakt 2018 weer onzeker. Dit terwijl ook de derogatie voor stikstof, en de randvoorwaarden daarvan, pas rond het begin van het grasseizoen en maïsseizoen verwacht wordt.

De actuele spotmarkt
In week 47 heeft de markt voor rauwe melk een kleine stap terug gedaan naar €32 per 100 kilo (bij 4,4% vet geleverd). In het noorden van Duitsland blijft de prijs staan op €34 tegen een €35 per 100 kilo in het zuiden (bij 3,7% vet geleverd). 

Een opvallende beweging wordt gezien bij room. Die zakt terug naar €5,80 per kilo af werk. De €6,75 van 1 week eerder was niet vol te houden. Een exacte verklaring blijft uit, maar het merendeel van de partijen wijst naar vraaguitval. Magere melkconcentraat blijft hangen op €1.200 euro per ton droge stof af fabriek. Kaas sluit de rij met een €2,35 voor folie Gouda en Edam op dagmarkt. De Duitse beursnotering ging terug naar €3,00 tot €3,15 per kilo. 

De rode draad blijft een onverwachte plus in de melkaanvoer. Er was op minder melk gerekend en dat geeft zicht op veel melk in december. In combinatie met de slachtcijfers en de aankopen in voer, rijst de vraag: Gaat de boycot op extra liters melk voor april gelden, of wordt eerder ingrijpen door FrieslandCampina noodzakelijk?De gemiddelde prijzen kruipen naar elkaar toe.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login