Doorschuiven rechten

Fosfaatmaatschappen kunnen goed werken

12 Avril 2018 -Herma van den Pol

Fosfaatmaatschappen zijn een nieuw begrip, maar blijken al wel goed te kunnen werken. Dit komt naar voren uit de afspraken die LTO Nederland maakte met de Belastingdienst. Ook blijkt de heffing uit het fosfaatreductieplan aftrekbaar van de belasting, waar de boete en heffing in het stelsel van fosfaatrechten dat niet zijn. 

Countus, ABAB, Alfa en Flynth zochten namens de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) uit wat de fiscale consequenties zijn van fosfaatrechten. Begin 2018 kwam er al duidelijkheid over de afschrijving van de rechten. Ook dit was onderdeel van de fiscale vragen, maar er bleven nog zaken onbeantwoord, zoals de vraag wanneer de rechten een bedrijfsmiddel zijn.

Wanneer een bedrijfsmiddel?
Een concreet antwoord op de vraag of rechten een bedrijfsmiddel zijn, is er nog niet. De VLB geeft aan dat de rechten in de onderneming gebruikt moeten worden, maar hoelang ze gebruikt moeten worden, daar staat geen vaste periode voor genoemd. "Zo geeft de Belastingdienst aan dat een 'redelijke' termijn niet op voorhand kan worden gegeven. Het is aan de inspecteur om de termijn in te vullen."

Zijn rechten een bedrijfsmiddel of voorraad?

Een belangrijke vraag, want pas als iets een bedrijfsmiddel is en er geld aan wordt verdient, valt dit geld onder de herinvesteringsreserve (HIR). De rechten die meteen na 1 januari 2018 verkocht zijn leveren discussie op. De VLB stelt dat, omdat het referentie uit het verleden is (2 juli 2015), het hier om een bedrijfsmiddel gaat. De Belastingdienst deelt die mening niet en noemt het vervreemding van voorraad. Waarmee een definitief antwoord nog ontbreekt.       

Wat de rechten zijn die op 1 januari verkocht zijn blijft onduidelijk, maar over de rechten die de lease in gingen bestaat geen discussie. Dat zijn vermogensrechten voor belegging. Worden de rechten verkocht dan is de winst, verkoopprijs minus boekwaarde, belastbaar. Opnieuw is het dan de vraag of het hier om een bedrijfsmiddel gaat of niet. Herinvesteren kan alleen in zaken met een kortere afschrijvingstermijn dan 10 jaar. 

Korting winstderving
Een ander onderwerp is de korting van 10% op de rechten. Die korting kan niet meteen ten laste van de winst gelegd worden. Die korting kan wel ontweken worden via een zogenaamd fosfaatmaatschap. Een nieuw begrip sinds de invoering van de rechten. Sowieso kunnen die maatschappen goed werken, aldus André Verduijn van Countus. "Het voordeel is dat de rechten na 3 jaar doorgeschoven kunnen worden. De verkoper betaalt geen belasting, maar de koper kan ze ook niet afschrijven." Verduijn stelt dat het vormen van de maatschap met zorg moet gebeuren en het een aantal aandachtspunten meebrengt.     

De vragen rondom het fiscale gedeelte betreffen ook de heffing en boete rondom fosfaat. Zo blijkt de heffing die tijdens het fosfaatreductieplan plaats vond belastingaftrekbaar, maar geldt de bonus als winst. 

Overtreding of misdrijf
In het fosfaatrechtenstelsel wordt overgegaan tot het opleggen van een boete. Dan kan het gaan om een overtreding of een misdrijf. Hier kan gekozen worden voor een geldboete, maar die is niet belastingaftrekbaar. Op een overtreding staat een gevangenisstraf van een jaar, bij een misdrijf kan dit oplopen tot 6 jaar. Het verschil is dat er bij een misdrijf sprake is van opzet. Nieuw is ook dat de kosten die samenvallen met het misdrijf niet van de belasting afgetrokken kunnen worden. 

Hier stopt het niet, er blijken veel meer fiscale zaken te zijn rondom fosfaatrechten. Aandachtspunten zijn de stoppersregeling en BOR-regeling. Voor deze laatste geldt een termijn van 5 jaar, maar als intussen meegedaan is aan de stoppersregeling heeft dit wel gevolgen. Het blijft opletten in de fosfaatrechten. 

Bekijk de Fiscale vragen en antwoorden over de fosfaatrechten

 

Foto: Jarretera / Shutterstock.com

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Herman van den Pol

Herma van den Pol est avec nous depuis 2011 Boerenbusiness et est devenu au fil des années un expert du marché Milk & Feed. De plus, on peut la voir chaque semaine dans le flash du marché sur le marché laitier.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login