À l'intérieur : marché laitier

Krijgt olieprijs minder grip op zuivel?

11 mai 2018 -Herma van den Pol

De olieprijs neemt gestaag toe, terwijl ook de ondertoon in de zuivelmarkt beter wordt. De laatste jaren lag de olieprijs op een ongewoon laag niveau, maar ook zuivel leverde fors in (wel minder dan olie). Toch leek olie iets minder grip op de zuivelmarkt te krijgen, wordt het tegendeel nu bewezen?

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

De prix du pétrole neemt sinds het einde van 2017 toe, maar het herstel in de prijs van volle melkpoeder begon al eerder. Sinds de zomer van 2016 neemt de prijs van melkpoeder, met vallen en opstaan, weer toe. Zo noteerde de prijs in februari 2016 nog een dieptepunt van $1.952 per ton, om in december 2016 uit te komen op $3.568 per ton.

Krijgt olie minder grip op zuivel?
Houdt het in dat de olieprijs minder grip op de prijszetting in zuivel krijgt? Dat kan niet gezegd worden, omdat er meerdere factoren samenkomen waarbij de olieprijs wel een belangrijke rol speelt. Zo zijn de traditionele olielanden belangrijke importeurs van zuivel. Meer inkomen uit olie, betekent dat er meer geld over is om te besteden aan de invoer van producten.

Leunen op geld uit olie is een groot risico

Een kleine 'maar', is dat landen (zoals Algerije) tot de ontdekking zijn gekomen dat het leunen op olie een groot risico met zich meebrengt. Zo betekende minder inkomsten uit olie een bedreiging voor de voedselvoorziening. Daarom is er meer geld vrijgemaakt, wat normaal naar de olie-industrie ging, om te investeren in de landbouwsector. Toch zal het nog jaren duren voor de landen meer van de vraag vanuit de bevolking kunnen invullen.

Voerprijs een risico
Een tweede factor is de voerprijs. Een hogere olieprijs, betekent dat alternatieve brandstoffen weer in zwang komen en dus meer grondstoffen vragen. Daarvoor moet de olieprijs nog wel verder stijgen. Die vraag kan de prix des aliments verhogen en de melkproductie ontmoedigen, en dat zou dan voor minder melk kunnen zorgen. De melkprijs stijgt dan wel, maar onder de streep houdt de melkveehouder minder over en soms zelfs niets. 

Zonder de olielanden is de wereldwijde zuivelmarkt sterker gaan leunen op de vraag vanuit China en andere delen van Azië. De Verenigde Staten (VS) moeten het juist hebben van Mexico. Rusland was een belangrijke importeur, maar leunde zwaar op de olie-inkomsten. Toen die begonnen terug te lopen, kwam de economie in zwaar vaarwater terecht. Het gaat waarschijnlijk nog behoorlijk wat maanden van hogere olieprijzen kosten om dit weer recht te trekken en het besteedbare inkomen van consumenten te verhogen.

Olieprijs veel invloed
De conclusie die getrokken kan worden, is dat de olieprijs veel invloed heeft maar dat de landen die niet van olie afhankelijk zijn voldoende gewicht in de schaal leggen om een bodem in de markt te leggen. Nu de olieprijs weer aantrekt, wordt de basis onder de melkprijs weer gestaag beter; hoewel ook daar een grens aan zit. 

In het verleden is gebleken dat een te hoge olieprijs juist negatief doorwerkt voor veehouders. Dit door hogere voerkosten en brandstofkosten, maar ook verder in de keten; wanneer de verpakkingskosten toenemen. Op basis van trends uit het verleden lag de optimale olieprijs voor de melkmarkt tussen de $85 en $95 per barrel. Hoog genoeg om olielanden van voldoende inkomen te zien, maar laag genoeg om de negatieve effecten van een hoge olieprijs tegen te gaan.

In de praktijk bestaat dit ideaal echter niet. Het wereldwijde speelveld is ook nog eens erg onrustig, wat het lastig maakt om in te schatten wat de olieprijs gaat doen. Zoals de vlag er nu bijhangt, is het goed nieuws voor de veehouder. De olieprijs in verhouding tot de prijs van melkpoeder.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login