CBS schetst minimale stijging

Kans op ingrijpen in fosfaat wordt kleiner

16 mai 2018 -Herma van den Pol - Réaction 1

De kans dat er moet worden ingegrepen in de productie van fosfaat wordt kleiner. Dit blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over het eerste kwartaal van 2018. Zo laat de fosfaatproductie een kleine stijging zien, maar blijft de totale productie van fosfaat vanuit de veehouderij onder het Nederlandse fosfaatplafond.

De Nederlandse veehouderij mag van de Europese Unie (EU), onder de derogatie voor ruimere gebruiksnormen van stikstof, in totaal 172,9 miljoen kilo fosfaat produceren. Uit de prognose van het CBS blijkt dat er voor 2018 rekening gehouden wordt met 167 miljoen kilo fosfaat, wat Nederland iets meer dan 3% speelruimte oplevert.

Onzekerheid in voer
Die ruimte is nodig, omdat in de berekening van de fosfaatproductie nogal wat onzekerheden zitten. Zo staat pas vast wat de fosfaatgehaltes in het ruwvoer over 2018 zijn, wanneer het gras geoogst is. Het betekent dat er nu gewerkt moet worden met prognoses. Voor het gras wordt dan uitgegaan van een iets lager fosforgehalte, vergeleken met 2017. Daar waar maïs juist iets meer fosfor oplevert.

Aussi het fosfor in krachtvoer levert diverse onzekerheiden op, maar daar geeft het voerspoor meer houvast. Zo bleek deze over 2017 al succesvol te zijn voor de melkveehouderij, maar er worden ook successen geboekt in de varkenssector.

Goed nieuws in melkveehouderij
Voor de melkveehouderij, welke een plafond van 84,9 miljoen kilo fosfaat kent, is er ook goed nieuws. Hier komt de prognose uit op 83,3 miljoen kilo fosfaat, wat bijna 2% overlaat voor tegenvallers. De schatting voor het aantal melkkoeien komt uit op 1.626.000 dieren. Het is een stijging van 0,1% ten opzichte van eind december. Vrouwelijk jongvee daalde met 0,7% en het percentage vrouwelijk jongvee van 1 jaar en ouder daalde met 2,9% (ten opzichte van december).

Hoewel de cijfers weinig speelruimte overlaten voor tegenvallers, neemt de kans op het eventueel ingrijpen van landbouwminister Carola Schouten wel af. Een officiële reactie vanuit Schouten op de kwartaalrapportage (middels een Kamerbrief) ontbreekt nog.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Herman van den Pol

Herma van den Pol est avec nous depuis 2011 Boerenbusiness et est devenu au fil des années un expert du marché Milk & Feed. De plus, on peut la voir chaque semaine dans le flash du marché sur le marché laitier.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer
commentaires
Réaction 1
Abonné
fortissimo 16 mai 2018
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/melk-voer/artikel/10878549/kans-op-ingrijpen-in-fosfaat-wordt-kleiner][/url]
Dus de snijmais van 2018 die op sommige plekken nog in de zak van LG of KWS zit heeft een hoger fosforgehalte. Soms lijkt het wel of we in Nederland lichtelijk gestoord zijn geworden, opgejaagd door de grachtengordelkliek die goedkoop wil vliegen naar IBIZA liefst 6 tot 7 keer per jaar. FF een leuk weekendje doorzakken noemen ze dat dan. Dat moet toch kunneh......
Vous ne pouvez plus répondre.

Que font les prix actuels du lait ?

Voir et comparer
dans la comparaison des prix du lait

Actualités CBS

Excrétion d'azote et de phosphate sous le plafond de l'UE

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login