Photoagriculture / Shutterstock.com

intérieur Melk

Nodigt melkprijs uit tot een hogere melkaanvoer?

9 Juin 2021 - Clapet Folkert

De melkprijzen van de melkverwerkers zijn dit voorjaar bezig aan een opmars. Zo heeft FrieslandCampina de garantieprijs voor juni verhoogd tot €38 per 100 kilo melk. Betekent dit ook dat melkveehouders langer de melkproductie relatief hoog willen houden na de seizoensgebonden piek in mei?

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

De DCA-zuivelnoteringen voor Noordwest-Europa daalden vorige week door de bank genomen licht. Naast een flauwe vraag, werd ook een hoger dan verwachte melkaanvoer in Nederland genoemd door diverse partijen in de zuivelhandel. De piek in de melkaanvoer in mei was weliswaar lager dan de laatste jaren, mede door het relatief koele voorjaar, maar de verwachte daling naar de zomer toe gaat minder snel dan verwacht. De relatief hoge melkprijs kan hiervoor een reden zijn.

Voerkosten compenseren
Of dat werkelijk zo is, weten we volgende maand pas als de cijfers van de melkaanvoer over juni worden bekendgemaakt. Die van mei worden naar verwachting volgende week door RVO gepubliceerd en kan een eerste indruk geven. Melkveehouders zelf wijzen erop dat stijgende melkprijzen ook broodnodig zijn om de sterk gestegen voerkosten te compenseren. Ook de ruwvoervoorraad is dit jaar door de bank genomen niet weldadig en uitnodigend voor een hogere melkproductie.

Wat betekent dit voor de melkaanvoer de komende maanden? Om een inschatting te maken van wat de melkaanvoer gaat doen in de nazomermaanden kan worden gekeken naar vergelijkbare trends in het verleden, waarbij er een verhoging van de melkprijs was in de zomermaanden

Kijkend naar vorige trends
In onderstaande tabel is de melkprijs van FrieslandCampina in verband gebracht met de melkaanvoer van het jaar 2017. In dit jaar knalde de melkprijs omhoog in de maanden mei tot en met oktober, met name door een tekort aan boter op de markt.

In dezelfde tabel is te zien dat ondanks de melkprijsverhoging in de zomermaanden, de melkaanvoer toch zakt naar een dal van 1.140.000 ton melk. Dit is een daling die wel minder extreem was dan in andere jaren. 

Saisonnier
Naast de melkprijs kan dit ook komen door de kwaliteit van het gras in het groeiseizoen. 2017 was een goed groeiseizoen voor melkveehouders, waardoor het makkelijker was om de melkproductie op peil te houden.

Dit jaar is een koud en nat voorjaar geweest, waardoor het grasseizoen later is begonnen. Veel melkveehouders hebben een flinke hoeveelheid eerste snede binnengehaald, waardoor een ruwvoertekort voor velen geen zorg meer is. Nu eindelijk de temperatuur hoger is met droog weer zijn de verwachtingen goed voor de volgende sneden gras.

Ook de afkalfcyclus van de melkkoeien heeft invloed op de seizoensgebonden melkproductie. Melkveehouders die veel melkkoeien hebben die op het moment lang drachtig zijn, kunnen de melkproductie van deze melkkoeien moeilijk omhoog schroeven. Met de combinatie van een goed groeiseizoen door het voeren van vers gras of weidende koeien en de oplopende melkprijs is het mogelijk dat melkveehouders de melkaanvoer redelijk stabiel houden voor zover dat kan.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login