Shutterstock

Actualités bœuf

L'offre restreinte dicte le marché des vaches destinées à l'abattage

10 février 2022 -Steve Wissink

Les prix des vaches destinées à l’abattage continuent d’augmenter. L’offre est très tendue, les abattoirs n’arrivent pas à remplir les hameçons.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

De prijzen voor rundvee bevinden zich al maanden op recordniveaus, voornamelijk gedreven door een krap aanbod aan slachtdieren. Recent stegen de prijzen op de veemarkt in Leeuwarden voor zowel stieren als koeien verder. Met name de prijs voor slachtkoeien zet bijna wekelijks flinke stappen omhoog. In de handel valt te bespeuren dat veehouders nauwelijks dieren voor de slacht aanbieden.

Onzekerheid rondom dierrechten en hoge melkprijzen
Een tweetal factoren liggen volgens handelaren ten grondslag  aan het krappe aanbod. In december maakte oud-minister Schouten van Landbouw duidelijk dat de mogelijkheid blijft bestaan tot het invoeren van een dierrechtenstelsel ter vervanging van het huidige fosfaatrechtenstelsel. Dat maakt veehouders onzeker. Zij willen graag de stalbezetting op peil houden om te voorkomen dat zij bij de eventuele invoering van een nieuw dierrechten systeem niet te maken hebben met onderbezetting. Naast de onzekerheid hieromtrent spelen de hoge melkprijzen een rol. Veehouders melken koeien die genomineerd staan om af te stoten langer door, wat het aanbod verder beperkt.

Naast het krappe aanbod van slachtkoeien is ook het aanbod van vleesvee niet ruim. Hoewel de vleeshandel soms moeite heeft om de fors gestegen inkoopprijzen verder in de keten terug te halen dicteert het aanbod op dit moment de markt.

De in de markt geschetste situatie komt duidelijk tot uiting in de slachtcijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: het aanbod is heel beperkt. Bovendien zien partijen in de rundveehandel het niet gebeuren dat het aanbod verder op zal lopen als de prijzen verder worden verhoogd. Het zorgt ervoor dat er een voorlopig blijvend stabiele basis ligt onder de hoge prijzen voor runderen en rundvlees.

Duitse rundvleesproductie noteert ook een min
Niet enkel in Nederland is het aanbod runderen klein. Ook in Duitsland is het aanbod niet groot. In 2021 werden in Duitsland 1,3% minder runderen geslacht dan een jaar eerder. Vooral het aanbod slachtstieren viel met 4,1% flink kleiner uit. Er werden in totaal 1,19 miljoen slachtstieren verwerkt. Het aanbod slachtkoeien was wel iets groter dan een jaar eerder.  Deze nam met 1% toe tot 1,12 miljoen stuks.  Vanwege lagere geslachte gewichten nam het totaal aanbod rundvlees met 1,8% af tot 1,07 miljoen ton. Het kleinere aanbod bij de oosterburen zorgt voor extra concurrentie voor Nederlandse slachterijen om voldoende dieren aan de haak te krijgen.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login