Shutterstock

Analyse électricité

Beaucoup de déséquilibre sur le réseau, une subvention est-elle un réconfort ?

22 mars 2022 - Jurphaas Lugtenburg

Le marché de l’électricité reste mouvementé, mais les très fortes hausses de prix quotidiennes observées au début du mois sont quelque peu derrière nous. Le réseau électrique commence à se remplir, ce qui freine notamment le développement de nouveaux parcs solaires. Le ministère a pris cette année des mesures supplémentaires dans le cadre de la subvention SDE++.

Souhaitez-vous continuer à lire cet article ?

Devenez abonné et obtenez un accès instantané

Choisissez l'abonnement qui vous convient
Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

De elektriciteitsmarkt is net als de gas en oliemarkt ook weer een beetje tot bedaren gekomen. Vorige dinsdag 15 maart noteerde de EPEX spot €271,11 per MWh. Dat daalde gestaag naar uiteindelijk €147,88 per MWh op zaterdag 19 maart het laagste niveau van de voorbije zeven dagen. Gisteren kwam de EPEX uit op €217,02 per MWh.

Het relatief zachte en zonnige weer dat verschillende weerberichten voorspellen zorgt voor een kleinere vraag naar energie voor verwarming en over dag een ruimer aanbod van energie opgewekt met zonnepanelen. Dat hoeft volgens analisten geen daling van de elektriciteitsprijs tot gevolg te hebben. Vooral in de ochtend- en avondpiek is er relatief weinig goedkope groene stroom beschikbaar en moeten de kolen- en gasgestookte centrales volop bijspringen en de netbeheerder moet alle zeilen bij zetten om het net in evenwicht te houden. Het gevolg zijn grote verschillen in de uur-prijzen voor elektriciteit.

Aanpassing subsidieregeling
Het elektriciteitsnet begint vol te raken en dat levert vooral voor het ontwikkelen van nieuwe zonnepaneel projecten problemen op. De energie op de piekuren voor korte tijd opslaan in accu's zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Voor de SDE++ komen baterijen voorlopig nog niet in aanmerking. Dat heeft Rob Jetten minister voor Klimaat en Energie in de lettre au parlement over de openstelling van de SDE++ subsidie van vrijdag 18 maart aangegeven. De minister baseert zich daarbij op het advies van het PBL, dat stelt dat er aan de berekening van het subsidiebedrag en de uitvoering enkele fundamentele bezwaren kleven. Daarnaast blijkt volgen Jetten uit het advies dat de geschatte kosten per ton CO2 dat met baterijen wordt vermeden ver boven de bovengrens van €300 per ton uitkomt. Om op het volle elektriciteitsnet toch nieuwe zon-pv projecten te kunnen realiseren wil Jetten het piekvermogen van zonne-installaties begrenzen. Projecten die groter zijn dan 1MWp krijgen mogen om in aanmerking te komen voor de SDE++ subsidie een teruglevercapaciteit hebben van van maximaal 50% van het piekvermogen. Deze eis geldt niet voor kleinere installaties en voor zonvolgende systemen.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login