Ministère de la LNV

Actualités L'azote

Staf: duizenden hectares bufferzone overbodig

21 Juin 2022 -Linda van Eekeres - Commentaires 3

Op de kaart die samen met het stikstofbeleid van het kabinet is gepresenteerd, staan tienduizenden hectares bufferzone ingetekend rondom natuurgebieden die niet stikstofgevoelig zijn, zo concludeert Stichting Agrifacts (Staf) na bestudering van de kaart. Voor die plekken is er wel een stikstofreductiedoel van 70%. Ook zijn er volgens Staf bufferzones aangebracht rondom plekken waar de stikstofdoelen al zijn gehaald en waar maatregelen dus overbodig zijn.

Door rondom Natura2000-gebieden een kilometer brede bufferzone aan te wijzen (lichtgroen op de kaart), is Nederland in een pennenstreek dubbel zoveel natuurgebied rijker, rekent Staf voor. De stichting berekende dat in totaal zo'n 200.000 hectare land is aangewezen als bufferstrook, waarvan 64.000 hectare of niet stikstofgevoelig is of waar de stikstofdoelen al zijn gehaald. De doorrekening van het RIVM bevestigt dat hier geen bijdrage aan de stikstofdoelen wordt geleverd, stelt Staf in een communiqué de presse. "Het te verwachten effect wordt begroot op 0%. Het effect van nog eens 44.000 hectare bufferstrook is minimaal."

Als voorbeeld wordt het IJsselmeer genoemd, een van de grootste Natura 2000-gebieden, waar een ring ingetekend is van circa 28.000 hectare. Het IJsselmeer is niet stikstofgevoelig, op 3,84 hectare nabij de Friese kust na, geeft Staf aan. Bij het Veerse Meer en Haringvliet, waar ook een strook is, is er helemaal geen stikstofgevoelige natuur. Volgens Staf wordt Zuid-Limburg door het kabinet door de bufferzonens geheel tot natuurgebied verklaard. In Drenthe zijn de beschermingsstroken samen net zo groot als het natuurgebied zelf, merkt Staf op.

De bufferzone wordt in de legenda aangeduid met 'ring rondom stikstofgevoelige N2000-gebieden'. 

Goed ingerichte bufferstroken kunnen het inwaaien van stikstof in het gebied (deels) verhinderen, aldus Staf. "Het College van Rijksadviseurs adviseerde de minister van LNV om deze reden bufferzones aan te leggen rondom Natura 2000-gebieden. Het is opmerkelijk dat minister Van der Wal het advies heeft overgenomen van dit college, en op grote schaal bufferstroken liet intekenen, maar het effect van deze stroken in haar berekeningen achterwege laat."

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Linda van Eekeres

Linda van Eekeres est co-rédactrice en chef. Elle se concentre principalement sur les développements macro-économiques et l'influence de la politique sur le secteur agricole.

En savoir plus sur

Dossier Crise de l'azote
radar de pluie
Propulsé par Agroweer
commentaires
Commentaires 3
Abonné
petit malin 21 Juin 2022
C'est en réponse à cela Boerenbusiness article:
[url = https: // www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10899130/staf-duizenden-hectares-bufferzone-overbodig]Staf: duizenden hectares bufferzone overbodig[/url]
bon boulot
mesurer c'est savoir
Vous ne pouvez plus répondre.

Que font les prix actuels du lait ?

Voir et comparer
dans la comparaison des prix du lait

Fond Humeur azotée

Chamber prépare le bal pour le premier succès de Wiersma en fumier

Actualités Mest

FrieslandCampina et Rabo se concentrent sur la fermentation du fumier

Actualités L'azote

Azote et phosphate au-dessus du plafond renforcé d’ici 2025

Fond Humeur azotée

Aerius, errata et autres données impures

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login