Shutterstock

Analyse entreprise laitière

Les prix record du fromage reviennent à la case départ

11 janvier 2023 - Wouter Job

Les prix du fromage chutent comme une brique. Bien que le secteur laitier et l'élevage laitier trouvent souvent cette nouvelle agaçante, c'est la dure réalité du marché. Avec des prix de retour à des niveaux à long terme, le marché du fromage est en fait revenu à la case départ.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

In de periode vanaf 2015 tot en met 2022 was de Duitse kaasprijs (Kempen-notering) gemiddeld €3.194 per ton. Gemakshalve €3.200 per ton was dus de gemiddelde kaasprijs in de periode na het verdwijnen van het melkquotum in Europa. Dat is precies het niveau waarvoor Goudse foliekaas momenteel op spot verhandeld wordt. De Kempen-notering staat overigens nog veel hoger, maar dat is geen afspiegeling van de markt. 

Met andere woorden: de kaasprijzen zijn van extreem hoog in slechts een paar maanden afgewaardeerd naar gemiddeld. Daar hoort ook een gemiddelde melkprijs bij zou je zeggen, maar dat is nog niet aan de orde. Dit omdat verwerkers met een vertraging van drie maanden reageren op de zuivelmarktontwikkelingen. Dit betekent echter wel dat ook de melkprijzen stevig gaan zakken in de komende maanden, dat kan bijna niet anders.

Veel meer melk verkaast
Het is kort samengevat de groeiende onbalans die de markt onder druk zet. Door de fors gestegen melkproductie in Europa is er in de voorbije maanden veel meer melk verkaast dan menigeen had ingeschat. Het gevolg is dat de voorraden zich hebben opgestapeld in de kaaspakhuizen. In Nederland lag de productie in oktober 2,5% hoger, zo blijkt uit de jongste cijfers van RVO. Een verdere stijging ligt op de loer, gezien de groei in melkaanvoer. 

Tegenover de groeiende productie staan beperkte afzetmogelijkheden. Door de hoge inflatie is er immers vraaguitval en zodoende zit de retail in 2023 om minder grote volumes verlegen. Daar komt nog bij dat kopers zich verstoppen nu de prijzen zo hard omlaag bewegen. En daarin kun je ze geen ongelijk geven, gezien de melkproductie tot en met mei seizoensmatig verder zal uitdijen.

Le fond n'est pas visible
Zo snel de kaasmarkt vorig jaar steeg, zo snel verdampt de opgebouwde winst nu. Veel fabrieken zien het met lede ogen aan, maar kunnen niet anders dan de situatie accepteren. In principe is de kaasmarkt weer terug bij af met prijzen nabij het langjarig gemiddelde. Dit zou tegelijkertijd ook een argument kunnen zijn voor een bodem in de markt, maar die laat zich vooralsnog niet zien.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login