Blog: Stijn Haarhuis

Kleine windmolens interessant vanaf 2023

13 Avril 2018 - Conseils DLV - Réaction 1

Boeren mogen in verschillende gemeenten op hun eigen bouwblok een kleine windmolen bouwen. Het kan voor melkveehouders interessant om een windmolen aan te schaffen, zegt Stijn Haarhuis van DLV Advies.

Een windmolen zorgt namelijk voor een gelijkmatige opwekking van energie zonder de huidige hoofdzekering te verzwaren. Melkveehouders, als voorbeeld, hebben vaak een elektriciteitsverbruik van circa 60.000 kWh, afhankelijk van het aantal koeien en de eventuele extra activiteiten rondom het bedrijf.

Doordat het verbruik over het hele jaar is verspreid en alle apparatuur niet gelijktijdig aanstaat, hoeft de hoofdzekering van de netbeheerder niet zo hoog afgezekerd te zijn, meestal rond de 3x50A.

Voldoende wind
Een windmolen heeft financieel alleen zin als er in het gebied voldoende wind staat: een gemiddelde windsnelheid van zeven meter of meer per seconde. Wil je investeren in een windmolen? Investeer er dan in ieder geval in één die aan alle wettelijke eisen voldoet. Dan gaat het met name om het voldoen aan de bestaande normen: ontwerp en testen, milieu, netaansluiting en prestatie, certificering, EMC-richtlijnen en machinerichtlijnen.

Door de net opkomende markt van kleinere windmolens zijn er leveranciers die de windmolens goedkoop kunnen aanbieden, waardoor de kans bestaat dat deze niet voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Energiekosten drukken
Naar schatting staan er in Nederland momenteel meer dan 150 kleine windmolens, vooral bij melkveehouders die zo hun energiekosten drukken. De moderne windmolens hebben een gemiddelde ashoogte van 15 meter. Met een capaciteit van 30.000 kWh kosten ze ongeveer € 40.000 inclusief aansluiting op de meterkast.

Voor het vergunningen- en bouwtraject staat een periode van circa zes maanden. Bij een gemiddelde windsnelheid van zeven meter per seconde kan een haalbaar rendement van vier tot zes procent van de investering behaald worden. Dat is inclusief een SDE-subsidie.

Zonder de SDE-vergoeding zal de terugverdientijd boven de tien jaar liggen. Voor agrarisch ondernemers is het dan ook van belang om SDE aan te vragen om het rendement zo hoog mogelijk te krijgen. Het belangrijkste voordeel zit in het verminderen van de te betalen energiebelasting van de afgenomen energie, dat kan dankzij intern salderen.

Vervallen van intern salderen zal markt fors veranderen

Filet intérieur
Als de regering in 2023 beslist dat het intern salderen komt te vervallen dan betaal je voor de afname van het net en krijg je een vergoeding  voor de teruglevering. Maar de vraag naar windmolens zal vele malen groter worden, zodra het intern salderen wordt afgeschaft door de overheid.

Intern salderen geldt alleen voor kleinzakelijke gebruikers, waar de regering beslist of het intern salderen vervalt in 2023. Over de elektriciteit die de ondernemer voor eigen gebruik aanwendt hoeft hij geen belasting te betalen. Dan gaat het om ruwweg elf cent per kWh voor de eerste 10.000 kWh. Voor het leveren aan het elektriciteitsnet krijgt de ondernemer bij de meest recente toekenningsronde in maart tussen de 2,2 en 4,1 cent netto SDE per kWh afhankelijk van de windsnelheid.

Voorwaarde om een molen te mogen plaatsen is dat de gemeente meewerkt. Lang niet overal is dat het geval.  Als het intern salderen in 2023 komt te vervallen zal de markt mee veranderen. Het opslaan van energie in accu’s of en het begeleiden van de energie naar de apparaten die het nodig hebben of van te voren kunnen gebruiken wordt interessanter. Denk hierbij aan het verwarmen van een voorraadvat om een ruimte mee te verwarmen of voor warm tapwater.

Conseils DLV

DLV Advies est un cabinet de conseil indépendant pour les entrepreneurs, les entreprises et les organisations du secteur agricole. En plus des conseils individuels, DLV supervise des groupes d'étude et est actif dans divers projets agro-alimentaires.
commentaires
Réaction 1
Abonné
Baie 13 Avril 2018
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878214/kleine-windmolens-interessant-vanaf-2023][/url]
Wanneer het salderen wordt afgeschaft. Komt het bedrijf met een gem. verbruik van 60000 kwh en 1 windmolen die 30000 kwh opwekt nooit toe aan een belastingvoordeel van 11 ct. Het is zelfs de vraag of het met 2 windmolens lukt, zonder dat er gebruik gemaakt wordt van accu's
Vous ne pouvez plus répondre.

Quelles sont les cotations actuelles ?

Consultez et comparez vous-même les prix et les tarifs

Opinie Kasper Walter

Comment nos décideurs politiques hésitent dans la transition énergétique

Opinie Kasper Walter

Écart entre la politique du rêve et la pratique indisciplinée

Analyse Énergie

La politique provoque des troubles sur le marché de l'électricité

Politique Énergie

Le retour du diesel rouge nécessite de la patience de la part des agriculteurs

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login