Shutterstock

Opinie Joost Derk

L'inflation dans la zone euro? Oui s'il te plaît!

27 mai 2021 -Joost Derks

De Europese inflatie loopt voorzichtig op, maar voorlopig wordt bij de Europese Centrale Bank (ECB) nog lang niet de polonaise ingezet. Die houdt de rente waarschijnlijk nog heel lang laag. Maar hoe kan het dan dat de euro oploopt ten opzichte van de dollar?

De financiële wereld is de laatste weken in de ban van de oplopende inflatie in de Verenigde Staten. In de eurozone is daar veel minder van te merken. Daar is de inflatie opgelopen tot 1,7%. Dat is nog altijd lager dan de officiële doelstelling van de ECB, die streeft naar een inflatie van net onder de 2%. In de Verenigde Staten komt de inflatie op 4% uit.

Achter die grote kloof gaan verschillende oorzaken schuil. De Amerikaanse stimuleringsmaatregelen zijn naar verhouding een stuk omvangrijker dan de Europese. Daar komt bij dat de lockdown-maatregelen in de Verenigde Staten aanzienlijk sneller worden teruggedraaid. Hierdoor krijgen consumenten meer ruimte om erop uit te trekken en geld uit te geven.

Inhaaleffect
De kans is groot dat dit inhaaleffect later dit jaar ook in Europa te zien is. Maar de kans dat die stijging de opmaat is voor een structurele inflatie-opleving, is kleiner dan aan de overkant van de oceaan. De Europese arbeidsmarkt is namelijk minder flexibel dan de Amerikaanse. Bovendien is de werkloosheid in de eurozone ook iets groter.

Het gevaar dat stijgende salarissen een loon-prijsspiraal op gang brengen, is dan ook een stuk kleiner. In het lopende jaar kan de inflatie door het vergelijkingseffect met coronajaar 2020 misschien toenemen tot 2%. Maar voor de periode daarna prijst de obligatiemarkt een terugval richting een niveau van ongeveer 1%.

Lage inflatie: voor- en nadeel
Een belangrijke reden voor die lage verwachting, is het schrikbeeld van Japan. Onder meer als gevolg van een vergrijzende bevolking worstelt dat land al decennialang met deflatie. Aan een lage inflatie zitten overigens 2 kanten. Door alle pogingen die de ECB doet om de inflatie aan te wakkeren, is de spaarrente tot ongeveer 0% gedaald.

Sterker nog: vanaf 1 juli moet je bij sommige banken betalen om te sparen als er meer dan €100.000 op je rekening staat. Aan de andere kant betaal je een heel lage rente over een nieuwe hypotheek. De rente daarvan is gekoppeld aan de rente op obligatiemarkten, die pas gaat stijgen als de inflatieverwachtingen toenemen.

De opmerkelijke kracht van de euro
Een lage rente leidt vaak tot een wat zwakkere munt. Maar bij de euro is daar weinig van te merken. Het afgelopen jaar is de munt ruim 10% meer waard geworden ten opzichte van de dollar. Dat heeft alles te maken met inflatie. Zowel de beleidsrente als de rente op obligatiemarkten ligt in de Verenigde Staten hoger dan in Europa.

Maar de reële rente – waarbij rekening wordt gehouden met de veel hogere Amerikaanse inflatie – ligt juist een stuk lager. Zolang de inflatie in de Verenigde Staten een stuk hoger ligt dan in Europa en de Federal Reserve geen haast maakt met ingrijpen, kan een relatief sterke euro een rem zetten op de Europese exportsector. Daar komt pas een einde aan als het de ECB lukt om de inflatieverwachtingen voor de lange termijn op te krikken: inflatie? Ja graag!  

Joost Derk

Joost Derks est spécialiste des devises chez iBanPremier. Il a plus de vingt ans d'expérience dans le monde des devises. Cette colonne reflète son opinion personnelle et n'est pas conçue comme un conseil professionnel (d'investissement).

Podcast Joost Derk

Un euro plus fort aide à lutter contre les prix élevés de l'énergie

Podcast Monnaie avec Joost Derks

Des taux d’intérêt plus élevés face au monstre à plusieurs têtes

Podcast Monnaie avec Joost Derks

La hausse des taux d'intérêt provoque des troubles économiques

Podcast monnaie

Douleur d'inflation après avoir commandé une bière au carnaval

Rester en contact

Inscrivez-vous et recevez chaque jour les dernières nouvelles dans votre boîte de réception