Blog : Piet van der Eijk

Een nieuw begin in het nieuwe seizoen?

23 Avril 2018 - Piet van der Eijk - Réaction 1

Het voorjaar brak begin april (na een valse start in de maand maart) eindelijk aan. Gras en granen kleuren het landschap groen, bomen lopen uit, de vroeg gezaaide bieten staan al boven de grond en dat geldt ook voor de uien. Met plezier in het werk worden lange dagen gemaakt.

Of de inspanning beloond wordt, zal men moeten afwachten. "Zaaien is raaien", zo zei mijn vader altijd. Hij doelde op de opkomstproblemen van een ingezaaid gewas; soms te droog voor een goede kieming en soms te nat. Dit werd gevolgd door droogte, waardoor korstvorming kan optreden. Iets wat de opkomst bemoeilijkt. Bij het eerste moest je dieper zaaien en bij het tweede juist ondieper.

In Wageningen leerde ik dat het zaad niet te diep gezaaid moest worden, maar ook niet te ondiep. Veel wijzer werd ik daar niet van. Zodra de grond bekwaam was, hadden ook de pootaardappelen de grond ingekund. Inmiddels kregen we echter op de Zuid-Hollandse Eilanden hevige regenbuien met 30 tot 50 millimeter neerslag.

Hoop en vrees over het nieuwe seizoen wisselen elkaar af

Espoir et peur
De portemonnee ligt buiten. Hoop en vrees over het nieuwe seizoen wisselen elkaar af. De nauwelijks lonende contractprijzen, tegenover het risico dat de vrije prijzen met zich mee brengen. De terreur van de markt heeft nu ook de melkprijzen en de prijzen van suikerbieten bereikt. Ook daar zijn we inmiddels beter af met (Europees gezien en misschien zelfs mondiaal gezien) lagere opbrengsten, om vraag en aanbod zodoende beter met elkaar in evenwicht te brengen. Dat zou de prijsvorming van onze producten ondersteunen.

Aan de andere kant stijgen de kosten van de productiemiddelen. De individuele boer zoekt naar een oplossing door schaalvergroting, -verbreding (soms zelfs in de vorm van een baan buiten de boerderij) en veelal door intensivering. Dit met alle gevolgen van dien voor het bodemgebruik. Sommigen stappen uit deze ratrace en stoppen met hun bedrijf.

Reguliere pachter
Zelfs de reguliere pachter heeft, ondanks zijn beschermde status, moeite om het hoofd boven water te houden. Het reguliere pachtareaal is volgens het CBS van 2007 tot 2011 met 10% afgenomen en van 2012 tot 2017 met 30%. Daarentegen is het geliberaliseerde pachtareaal juist met 95% toegenomen (jaarlijkse stijging van 15%). Dit komt niet doordat de kortdurende en duurdere geliberaliseerde pacht ook aantrekkelijker voor de pachter zou zijn. Zoals verpachtersorganisatie FPG ons wil doen geloven.

De Bond van Landpachters en Eigen Grondgebruikers (BLHB) heeft in een brief aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de visie op pacht en grondgebruik onderstreept. Tijdens de jaarvergadering van de BLHB vernamen wij van Aldrick Gierveld, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, dat we op korte termijn een standpunt van het ministerie kunnen verwachten. Een nieuw begin dus?

Peter van der Eijk

Piet van der Eijk a été président de l'Association des locataires fonciers et des utilisateurs fonciers propriétaires (BLHB) de 2012 à début 2019. Il possède également une ferme arable dans le polder de Biesbosch à la périphérie de l'Eiland van Dordrecht.
commentaires
Réaction 1
boer ton 23 Avril 2018
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/blogs/column/10878300/een-nieuw-begin-in-het-nieuwe-seizoen][/url]
Als Piet van der EijK voor pachters wat bereikt, kan hij op veel steun rekenen,
en zeg ik onmiddellijk mijn LTO lidmaatschap op en ga met vele medepachters
me aansluiten bij de bond van landpachters
marquis 21 mai 2018
Moet je altijd doen, ongeacht of je lid bent van LTO of NAV! Het kost geen drol en ze doen onwijs hun best!!
Vous ne pouvez plus répondre.

Inscrivez-vous à notre newsletter

Inscrivez-vous et recevez chaque jour les dernières nouvelles dans votre boîte de réception

Actualités Sol

Les normes de location en hausse après de bonnes années pour l'agriculteur

Actualités Sol

La nouvelle loi flamande sur le leasing soutient les jeunes agriculteurs

Fond Sol

Staatsbosbeheer s'engage en faveur de locataires respectueux de la nature

Podcast Moulage au sol

"La proposition de loi sur le bail arrive, voici les caractéristiques"

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login