Blogue : Niels van der Boom

Boer, let op het belang van uw data!

4 Augustus 2017 -Niels van der Boom - Commentaires 7

Data is het stokpaardje van de landbouw vandaag de dag. Steeds meer technologiebedrijven ontdekken dat (big) data ze veel kan brengen. Niet in de laatste plaats omwille de mogelijke financiële opbrengsten. Daardoor ontstaan allerlei kruisverbanden tussen bijvoorbeeld een trekkerfabrikant en bijvoorbeeld een teeltspecialist, om maar een zijstraat te noemen. Wat betekent dat voor de boer? Die data is toch van hem?

In een recente column sprak ook NAJK-bestuurslid Doeko van ’t Westeinde zich uit over deze kwestie. Allerlei bedrijven staan te trappelen om data met elkaar te delen, maar werkt dit ook in mijn nadeel? Een geheel terechte vraag en zeker een die je als agrarisch ondernemer moet stellen. De lijn tussen noodzaak en misbruik is lastig te omschrijven en flinterdun. Het opstellen van een gedragscode voor data is een stap in de goede richting, maar daarmee kunnen we niet op onze lauweren rusten.

Bedrijven zijn niet bereid voor data te betalen

Bedrijven niet bereid tot betalen
In de Verenigde Staten is, in navolging van de opkomst van precisielandbouw, ook het verzamelen en inzetten van big data is reeds verder uitgekristalliseerd. Hier zie je initiatieven ontstaan, vanuit de boeren zelf, om data te clusteren en niet klakkeloos met iedereen te delen. Commerciële partijen beschikken graag over big data om daar financieel voordeel uit te halen. Waarom mag een agrarisch ondernemer dat dan ook niet doen? Crux is dat de bedrijven absoluut niet bereid zijn om in de buidel te tasten. Wellicht omdat er meer dan voldoende mogelijkheden zijn gratis informatie te vergaren.

Voordeel voor de boer of het bedrijf?
Waar ik mij persoonlijk ‘zorgen’ om maak is de samenwerkingsslag die plaatsvindt. Zorgen is een groot woord, maar waardoor wordt dit gedreven? Is dat om de boer een vlekkeloze service te bieden of om de fabrikant zijn winst te laten maximaliseren? Ik vraag het me soms af. Nederland is koploper in Europa als het gaat om de adoptie van gps-technologie. Laten we met elkaar afspreken ook koploper in big data te worden door nu actie te ondernemen. Bescherm data en geef een duidelijk signaal af: Data is geen vrij goed en vertegenwoordigt waarde. Die waarde wordt bepaald door de vragende partij.

Ontkennen dat uw data geen waarde heeft, is onjuist

Big data van groot nut
Met lovende woorden ontving de agrosector het ABN Amro rapport over de milieu-impact van de Nederlandse agrarische sector. Daarin wordt ook big data aangestipt, als belangrijk argument om het milieu mee te sparen. Eerder kon u op Boerenbusiness lezen dat data ook van nut is bij klimaatverandering. Ontkennen dat big data op uw bedrijf geen meerwaarde heeft is onjuist. Misschien denkt u er zelf zo over, maar afnemers zeker niet. Zij willen dolgraag weten wat u spuit, hoeveel u strooit en wat dat in kilo’s product oplevert.

Onderschat het belang niet
Wordt het belang van big data niet overtrokken? Ik heb het me vaker demandé, maar blijf me verbazen over de snelheid waarmee de data revolutie zich ontwikkelt. Die is niet misselijk. Google en Facebook zijn 2 lichtende voorbeelden. Zij zijn megagroot geworden door data slim in te zetten. Het is wachten tot de Google en Facebook van de landbouw opstaan en deze revolutie een zet geven. Wordt dat John Deere, Monsanto of misschien wel Dacom? Wie zal het zeggen. De ervaring leert mij inmiddels dat we het onderwerp niet mogen onderschatten. Doet u dat wel, dan nemen andere voor u de beslissing. Dat kan weleens verkeerd uitpakken. Let dus op uw data!

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Niels van der Boom

Niels van der Boom est rédacteur en chef chez arable Boerenbusiness. Il rapporte principalement sur le marché de la pomme de terre. Il présente chaque semaine le point sur le marché des pommes de terre.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer
commentaires
Commentaires 7
Travailleurs de drones 4 Augustus 2017
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/tech/artikel/10875405/boer-let-op-het-belang-van-uw-data][/url]
Data moet van de boer blijven!

Om die reden hebben wij de gedragscode datagebruik akkerbouw ondertekend. Vraag als teler aan uw leveranciers en afnemers met wie zij de data van uw percelen delen.
josien kapma 4 Augustus 2017
Op je data blijven zitten is te kort door de bocht, data moeten stromen, anders zijn ze waardeloos. Maar de zorg is geheel terecht en FarmHack roept dit al jaren. Er zullen grotere aantallen boeren datavaardig moeten worden, of we trekken aan het korste eind. Komend winterseizoen willen we graag studiegroepen etc hierover informeren.
Herman Krebers 4 Augustus 2017
Data is van degene die te maakt of meet of daarvoor betaald. De meeste data is van de boer. Maar dienstverleners (loonwerkers etc) die meten en waar boer niet voor data wil betalen, zijn dan eigenaar van dei data en kunne die benutten. Anonimiteit van data irt bedrijf waar gemeten is, is dan belangrijk. Data wordt waardevol na vergelijking met andere bedrijven en percelen e.d.. Dit kost werk en invetseringen. De informatie die daar dan uitkomt in verwerkte vorm, anoniem, is van degene die er werk in heeft gestopt en kosten gemaakt. Dan ook redelijk dat degene die die informatie wenst er ook weer voor betaald. Boeren die die informatie kunne benutten in management zullen er waarde aan ontlenen. Levering van data en terug ontvangen van informatie zou dan al een mooie deal zijn. Doen we overigens al jaren, zie data en overzichten bodemanalyses en boekhoudingen.
Dronewerkers, Leks 4 Augustus 2017
Uiteraard is het heel leerzaam om data te delen. Ook voor de boer zelf. Maar het is niet vanzelfsprekend. Het moet altijd in overleg met de boer. Ook als het geanonimiseerde data betreft.
Janvier 9 Augustus 2017
Wie of wat heft eigenlijk bepaald dat drones zo'n beetje overal, dus ook over eigen land, mogen vliegen? Als ik Krebbers goed begrijp kan iemand besluiten over mijn land te dronen om daar, al dan niet (on)nutte informatie te verzamelen en die vervolgens te koop aanbieden.
Dat wordt toch al te gortig of moeten we dit over onze kant laten gaan?
Pieter Hoenderken 9 Augustus 2017
Facebook een Google worden al gauw aangehaald als voorbeelden voor het inzetten van data om winst te maken. Waar gemakshalve aan voorbij wordt gegaan is dat die bedrijven miljoenen hebben geïnvesteerd om zover te komen. Ik ben in Nederland nog geen enkel initiatief tegengekomen die deze omvang van investeringen wil doen om de data vervolgens voor algemeen belang vrij te geven. Ik zie een zLTO of een Cumela ook niet opstaan om dit op deze wijze op te pakken, laat staan een individuele boer.
Abonné
jop 11 Augustus 2017
Volgens mij wordt er al jaren info vergaard bij de ondernemers. Pak nu de telefonische enquêtes. Of je even mee wilt werken en vertellen welke middelen je gebruikt, wat je spuit en hoeveel, of en welke hypotheken je hebt. Wij doen al jaren niet mee, omdat we geen zicht hebben op wat het onderzoeksbureau met onze informatie doet. Dat wordt nog steeds erg vreemd gevonden. Ze doen voorkomen of het voor een goed doel is, dat het in je eigen belang is dat je meewerkt. Ze vragen doodnormaal je bedrijfsgegevens.Een Limburgs onderzoeksbureau, wat herhaaldelijk blijft aandringen, spant de kroon door je stapels formulieren toe te zenden. Of je daarop elke bespuiting wilt registreren, een heel seizoen lang. Welke naïeveling doet dat?
fermier de sable 13 Augustus 2017
Big data heeft zeker waarde. Om op macroniveau handel mee te drijven. Op microniveau wordt er nauwelijks ingestapt. Het erf is te lastig om de data waardevol te maken. Komt doordat er eigenlijk alleen naar N wordt gekeken. En dat is zelden een veroorzaker van achterblijvende groei. Alle satelieten maken opnames van gewassen. Door ze niet af te nemen ben je blijkbaar het eigendom van jouw velddata kwijt. Kromme redenering. Maarja, boer en bunder vinden we ook al normaal. Zet alle uitkeringstrekkers dan ook maar op het net.
Vous ne pouvez plus répondre.

Inscrivez-vous à notre newsletter

Inscrivez-vous et recevez chaque jour les dernières nouvelles dans votre boîte de réception

Opinie Niels van der Boom

Chérissez votre entrepreneur tant que vous le pouvez encore

Opinie Niels van der Boom

Qui souffre le plus : l’homme ou la machine ?

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login