Top 5 Boerenbusiness

Wanneer was de melkaanvoer het hoogst?

14 Avril 2018 - Kimberley Bakker

De melkaanvoer in Nederland kwam over 2017 uit op ongeveer 14 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,37% en een eiwitgehalte van 3,56%). Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Maar in welke periode van het jaar was de melkaanvoer het hoogst?

Tussen 2016 en 2017 daalde de melkaanvoer met 26,9 miljoen kilo. In dat jaar werd de meeste melk in de maand mei aangevoerd (1,263 miljard kilo). In welke maand de lag de melkaanvoer in 2017 het hoogst?

In welke maand was de aanvoer het hoogst?
Als we kijken naar de melkaanvoer van 2017, dan zien we dat deze ook hier in mei het hoogst was. De melkaanvoer kwam toen uit op 1,255 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,29% en een eiwitgehalte van 3,54%). Zoals ook hierboven werd genoemd, kwam deze in mei 2016 uit op 1,263 miljard kilo (vetgehalte van 4,35% en een eiwitgehalte van 3,50%). Het verschil tussen de hoogste aanvoercijfers is 7,319 miljoen kilo melk.

1,248

milliards

kilo werd er in maart 2017 geproduceerd

Maart staat op de tweede plaats. In deze maand kwam de melkaanvoer uit op 1,248 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vetgehalte van 4,45% en een eiwitgehalte van 3,56%. In 2016 kwam de melkaanvoer in die maand uit op 1,239 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vetgehalte van 4,55% en een eiwitgehalte van 3,59%. De melkaanvoer lag in maart 2017 ruim 8,7 miljoen kilo hoger dan in maart 2016. Echter, de vet- en eiwitgehaltes lagen in 2016 hoger.

Januari staat op de laagste trede van het podium, toen kwam de melkaanvoer uit op 1,227 miljard kilo (met een vetgehalte van 4,54% en een eiwitgehalte van 3,61%). In 2016 kwam de melkaanvoer in januari uit op 1,214 miljard kilo melk (vetgehalte van 4,51% en een eiwitgehalte van 3,57%). In maart 2017 lag de melkaanvoer 12,5 miljoen kilo hoger dan in maart 2016.

Op de vierde plaats staat april. In deze maand kwam de melkaanvoer in 2017 uit op 1,213 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vethalte van 4,40% en een eiwitgehalte van 3,56%. In 2016 lag de melkaanvoer in deze maand hoger, namelijk op 1,218 miljard kilo melk. Daarbij hoort een vetgehalte van 4,47% en een eiwitgehalte van 3,54%. Het betekent dat de melkaanvoer in maart 2017 bijna 5 miljoen kilo lager ligt dan in maart 2016.

De maand december sluit deze top 5 af. In deze maand kwam de melkaanvoer uit op 1,202 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,51% en een eiwitgehalte van 3,65%). In 2016 kwam de melkaanvoer in deze maand nog uit op 1,204 miljard kilo melk (met een vetgehalte van 4,58% en een eiwitgehalte van 3,65%). Het is een verschil van bijna 2 miljoen kilo melk.

Les années précédentes
Als we naar andere jaren kijken, dan zie we dat de melkaanvoer bij de afschaffing van het melkquotum flink steeg. We gaan terug naar 1995 (10,811 miljard kilo melk) en zien dat de melkaanvoer toen in mei het hoogste was; 985,1 miljoen kilo melk (met een vetgehalte van 4,40% en een eiwitgehalte van 3,48%). Op de tweede plaats staat maart met 940,1 miljoen kilo melk (4,34% vet en 3,45% eiwit). De derde plaats is voor juli. De melkaanvoer kwam toen uit op 936,7 miljoen kilo (4,51% vet en 3,46% eiwit).

10,7

milliards

klio werd er in het jaar 2000 geproduceerd

We schieten 5 jaar vooruit en kijken naar de cijfers van 2000 (10,733 miljard kilo melk). In het eerste opzicht zien we dat de cijfers vooral gedaald zijn. De eerste plaats is ook hier voor de maand mei, met een aanvoercijfer van 955,3 miljoen kilo melk (4,27% vet en 3,38% eiwit). De tweede plaats is voor januari, waarin de melkaanvoer uitkwam 920,2 miljoen kilo melk (met een vetgehalte van 4,55% en een eiwitgehalte van 3,52%). De derde plaats is in dit jaar voor juni. In die maand kwam de melkaanvoer uit op 916,7 miljoen kilo (4,21% vet en 3,41% eiwit).

Als we naar 2005 (10,478 miljard kilo melk) kijken, dan zien we dat ook hier mei de lijst aanvoert. De melkaanvoer kwam toen uit op 916,5 miljoen kilo (4,34% vet en 3,43% eiwit). Mei wordt gevolgd door januari, toen kwam de melkaanvoer uit op 903,7 miljoen kilo melk (met een vetgehalte van 4,56% en een eiwitgehalte van 3,52%). De bronzen medaille is voor april. Toen kwam de melkaanvoer uit op 897,9 miljoen kilo melk (4,43% vet en 3,45% eiwit).

Ook de melkaanvoercijfers van 2010 (11,626 miljard kilo melk) hebben we bekeken. Daaruit kwam naar voren dat ook hier mei de meeste melk oplevert. In 2010 lag de melkaanvoer in mei op 1,028 miljard kilo (4,34% vet en 3,48% eiwit). De tweede plaats is voor maart, met een melkaanvoer van 1,016 miljard kilo (4,55% vet en 3,52% eiwit). De derde plaats gaat naar april, waarin de melkaanvoer uitkwam op 999,8 miljoen kilo (bij 4,41% vet en 3,50% eiwit).

Het jaar 2015 was bijzonder, gezien de afschaffing van het melkquotum. In de grafiek hieronder is ook duidelijk te zien dat de melkaanvoer toen fiks toenam. De melkaanvoer kwam over dat jaar uit op 13,330 miljard kilo melk. De populairste maand was december, toen kwam de melkaanvoer uit op 1,205 miljard kilo melk (4,47% vet en 3,57% eiwit). Deze maand werd gevolgd door mei, met 1,166 miljard kilo melk (4,28% vet en 3,51% eiwit). De derde plaats is voor juli, met een melkaanvoer van 1,162 miljard kilo melk (4,17% vet en 3,43% eiwit).

(Le texte continue sous le graphique)De melkaanvoer in Nederland over de afgelopen jaren.

Vous voulez voir plus de graphiques ? Afficher la base de données.

Vet- en eiwitgehalten
Als we kijken naar de vet- en eiwitgehalten, dan zien we dat januari het hoogste vetgehalte opleverde (4,54%). Het hoogste eiwitgehalte kwam in 2017 uit op 3,65%. Dat percentage werd gerealiseerd in de maanden december en november. In 2016 werd het hoogste vetgehalte in december behaald, namelijk 4,58%. Het hoogste eiwitgehalte komt op naam van de maand november (3,67%).

In 2010 werd het hoogste vetgehalte gerealiseerd in december (4,67%). Het hoogste eiwitgehalte kwam ook uit de maand december (3,63%). In 2005 werd het hoogste vetgehalte behaald in de maanden januari en december (4,56%). Het hoogste eiwitgehalte was voor de maand december (3,57%).

Als we nog een paar jaar teruggaan, dan zien we dat het hoogste vetgehalte in 2000 uitkwam in de maand november (4,57%). Het hoogste eiwitgehalte kwam dat jaar uit de maand oktober (3,61%). In 1995 kwam het hoogste vethalte op naam van de maand december (4,62%). Het hoogste eiwitgehalte was voor de maand november (3,59%).

Période Hoeveelheid (kilo) Vetgehalte (%) Eiwitgehalte (%)
1995 Janvier 837.617.000 4,58% 3,54%
1995 Février 837.617.000 4,52% 3,48%
1995 Mars 940.083.000 4,51% 3,46%
1995 Avril 935.337.000 4,50% 3,44%
1995 mei 985.108.000 4,34% 3,45%
1995 Juin 922.883.000 4,26% 3,45%
1995er Juillet 936.758.000 4,17% 3,39%
1995 Août 910.404.000 4,14% 3,37%
1995 Septembre 848.166.000 4,30% 3,46%
1995 Octobre 869.100.000 4,39% 3,55%
1995 novembre 839.265.000 4,49% 3,59%
1995 Décembre 874.605.000 4,62% 3,58%
1995 10.811.000.000 4,40% 3,48%
       
2000 Janvier 920.180.000 4,55% 3,52%
2000 Février 860.157.000 4,49% 3,46%
2000 Mars 887.320.000 4,51% 3,46%
2000 Avril 912.957.000 4,47% 3,42%
2000 mei 955.278.000 4,27% 3,38%
2000 Juin 916.721.000 4,21% 3,41%
2000er Juillet 913.160.000 4,19% 3,42%
2000 Août 889.049.000 4,18% 3,42%
2000 Septembre 862.395.000 4,29% 3,49%
2000 Octobre 867.685.000 4,44% 3,61%
2000 novembre 839.607.000 4,57% 3,55%
2000 Décembre 909.091.000 4,44% 3,52%
2000 10.733.600.000 4,38% 3,47%
       
2005 Janvier 903.748.000 4,56% 3,52%
2005 Février 814.364.000 4,56% 3,51%
2005 Mars 867.684.000 4,56% 3,51%
2005 Avril 897.959.000 4,43% 3,45%
2005 mei 916.551.000 4,34% 3,43%
2005 Juin 879.730.000 4,21% 3,44%
2005er Juillet 886.707.000 4,16% 3,41%
2005 Août 873.200.000 4,21% 3,47%
2005 Septembre 844.583.000 4,25% 3,48%
2005 Octobre 865.368.000 4,39% 3,55%
2005 novembre 831.770.000 4,47% 3,56%
2005 Décembre 897.236.000 4,56% 3,57%
2005 10.478.900.000 4,39% 3,49%
       
2010 Janvier 983.099.000 4,57% 3,53%
2010 Février 917.294.000 4,54% 3,55%
2010 Mars 1.016.775.000 4,55% 3,52%
2010 Avril 999.853.000 4,41% 3,50%
2010 mei 1.028.234.000 4,34% 3,48%
2010 Juin 980.834.000 4,23% 3,46%
2010er Juillet 984.366.000 4,13% 3,38%
2010 Août 973.754.000 4,21% 3,46%
2010 Septembre 920.678.000 4,35% 3,54%
2010 Octobre 939.412.000 4,45% 3,60%
2010 novembre 918.029.000 4,56% 3,61%
2010 Décembre 963.794.000 4,67% 3,63%
2010 11.626.123.000 4,42% 3,52%
       
2016 Janvier 1.214.733.000 4,51% 3,57%
2016 Février 1.161.323.000 4,53% 3,57%
2016 Mars 1.239.895.000 4,55% 3,59%
2016 Avril 1.218.580.000 4,47% 3,54%
2016 mei 1.263.110.000 4,35% 3,50%
2016 Juin 1.199.706.000 4,24% 3,43%
2016er Juillet 1.218.889.000 4,19% 3,45%
2016 Août 1.202.371.000 4,22% 3,45%
2016 Septembre 1.133.934.000 4,22% 3,47%
2016 Octobre 1.154.329.000 4,44% 3,61%
2016 novembre 1.112.723.000 4,55% 3,67%
2016 Décembre 1.204.701.000 4,58% 3,65%
2016 14.324.294.000 4,40% 3,54%
       
2017 Janvier 1.227.265.000 4,54% 3,61%
2017 Février 1.120.621.000 4,52% 3,60%
2017 Mars 1.248.692.000 4,45% 3,56%
2017 Avril 1.213.635.000 4,40% 3,56%
2017 mei 1.255.791.000 4,29% 3,54%
2017 Juin 1.194.395.000 4,17% 3,45%
2017er Juillet 1.193.352.000 4,17% 3,45%
2017 Août 1.182.522.000 4,20% 3,50%
2017 Septembre 1.140.887.000 4,31% 3,57%
2017 Octobre 1.172.718.000 4,39% 3,60%
2017 novembre 1.144.562.000 4,47% 3,65%
2017 Décembre 1.202.921.000 4,51% 3,65%
2017 14.297.361.000 4,37% 3,56%

* Les chiffres proviennent de Statistics Netherlands.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Kimberley Baker

Kimberly Bakker est rédactrice polyvalente à Boerenbusiness† De plus, elle a un œil sur les canaux de médias sociaux de Boerenbusiness.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login