Boerenbusiness Analyse

Amerika zwaargewicht op varkensmarkt deze zomer

31 mars 2017 - Wouter Job

De Amerikaanse varkensmarkt steeg, in het laatste kwartaal van 2016, naar het hoogste niveau ooit gemeten. In de eerste telling van 2017 blijft een nieuw record nog uit, maar de cijfers noteren wel fors boven het niveau van maart vorig jaar. Het varkensaanbod in de VS wordt, deze zomer, cruciaal op de wereldmarkt. 

De ambtenaren van het USDA (het Amerikaanse ministerie van Landbouw) telden in totaal 71 miljoen varkens. Dit is een plus van 4 procent ten opzichte van maart 2016. Echter, het is een min van 1 procent ten opzichte van december 2016. De zeugenstapel noteert in maart krap boven de 6 miljoen varkens. Dat is een daling van 1 procent ten opzichte van 3 maanden geleden. Echter, met deze cijfers schrijft de varkensstapel wel een record wat betreft de eerdere metingen van maart.

31,4

million

jonge varkens in de VS, een stijging van 4 procent

Veel aanwas
De komende maanden blijft het varkensaanbod in de Verenigde Staten waarschijnlijk ruim. Het aantal jonge varkens steeg in het afgelopen kwartaal met 4 procent tot 31,4 miljoen. Ook het aantal zeugenworpen is met 3 procent toegenomen. Daarbij neemt de zeugenproductiviteit in de Amerikaanse stallen nog steeds toe. Het aantal biggen per worp steeg van 10.30 tot 10.43 biggen per zeug. Dat is een recordniveau.

Varkensprijs ‘stabiel’
Gezien de omvang van de varkensstapel legt het aanbod enige druk op de varkensprijs. Echter, de varkensprijs in Amerika (de Iowa/Minnesota-notering) heeft de kritieke zone, waarin de markt eind 2016 bungelde, verlaten. De opbrengstprijs noteert, eind maart, 1,38 dollar per kilo. Dit was halverwege november nog 0,89 dollar per kilo. 

Tussendoor, halverwege februari, heeft de Amerikaanse varkenprijs nog de 1,64 dollar aangetikt. Die opleving was een gevolg van de uitstekende exportcijfers van Amerika. Het geëxporteerde volume lag in januari 22 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Met name Mexico is aan de markt.

Slachtcapaciteit wordt met 2 tot 3 procent opgerekt

Diverse slachterijen in Amerika hebben fabrieken in aanbouw om extra varkens te verwerken. De verwachting is dat, met de extra slachtcapaciteit, er voldoende haken beschikbaar komen om de slachtrijpe varkens op te vangen. De slachtcapaciteit wordt, naar verluidt, met 2 tot 3 procent opgerekt.

Slachtingen historisch hoog
Het aantal slachtingen in de VS noteert, medio maart, omstreeks 2,3 miljoen slachtingen. Toen de varkensprijzen, halverwege november, historisch laag stonden, werden slachtrecords bereikt van boven de 2,5 miljoen. Echter, de druk is in de eerste maanden van dit jaar wel iets van de ketel gehaald. Dit verklaard ook het betere sentiment op de Amerikaanse varkensmarkt. De  slachtcijfers liggen, ten opzichte van vorig jaar maart, wel weer 4 procent hoger. 
Veel factoren van invloed
De stemming op de Amerikaanse varkensmarkt is de komende maanden afhankelijk van veel, samenhangende, factoren. Doorgaans neemt het aantal slachtingen in het voorjaaren in de zomer wel wat terug. Die verwachting gaat ook op voor de aankomende maanden. 

Uidagingen voor slachterijen als cijfers zo hoog blijven

Echter, als het aantal slachtingen, vanaf eind mei, boven de 2,2 miljoen blijft noteren, dan hebben slachterijen nog de nodige uitdagingen. Zo is de verwachting in Amerika. Zowel de binnenlandse als de buitenlandse afzet dienen dan goed op orde te zijn. 

Aanbod zwaarwegend 
De binnenlandse consumptie hangt nauw samen met de rundveeprijs. Daarnaast is de waarde van de dollar, die al maanden duur is, van invloed op de export. Al heeft de Amerikaanse varkenssector in de laatste maanden, ook met de sterke dollar, bewezen goede exportcijfers te kunnen weerleggen. 

De meest zwaarwegende factor is waarschijnlijk het aanbod. Gezien het feit dat er nog de nodige varkens in de pijplijn zitten, wordt het nog een interessante zomer in de VS. Mocht de varkensprijs alsnog, door een te ruim aanbod, wegzakken dan is het effect waarschijnlijk ook in Europa te voelen. 

(Normaal gesproken zijn marktanalyses exclusief voor abonnees. Nog geen abonnee? Cliquez ici pour les possibilités.) 

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Wouter Job

Wouter Baan est rédacteur en chef de Boerenbusiness. Il se concentre également sur les marchés des produits laitiers, du porc et de la viande. Il suit également les développements (commerciaux) au sein de l’agro-industrie et interviewe des PDG et des décideurs politiques.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login