À l'intérieur : marché aux cochons

Dit is de wereldmarkt voor varkens in 2018

24 Avril 2018 - Wouter Job

De varkensvleesproductie neemt in 2018 verder toe, zo blijkt uit de prognose van het Amerikaanse landbouwministerie (USDA). De Chinese import laat een forse daling zien, maar andere (Aziatische) landen importeren juist fors meer.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

De varkensvleesproductie in China toont een plus van 2% tot 54,6 miljoen ton. Dit is nog wel aanzienlijk onder het productieniveau van 2014. Ook de productie in de Europese Unie (EU) zit in de lift en wordt geraamd op 24 miljoen ton (+2%). Deze verwachting komt overeen met de meest recente telling van de varkensstapel in Europa. Verreweg grootste procentuele groei (+5% tot 12,2 miljoen ton) komt op het conto van de Verenigde Staten (VS). Dit is logisch, gezien de varkensstapel daar flink uitdijt.

Brazilië is het enige land in de top 5 waar de productie niet stijgt; het USDA gaat uit van een krimp van 1% tot 3,67 miljoen ton. Rusland, de hekkensluiter in de top 5, noteert een plus van 3% tot 2,8 miljoen ton. De totale productie van varkensvlees in de wereld stijgt naar verluidt met 2% tot 107,9 miljoen ton.

Consumptie stijgt door aantrekkende wereldeconomie

Consumptie vangt productie op
Tegenover de groeiende productie, staat een aantrekkende consommation. Wereldwijd stijgt de consumptie van varkensvlees met 2% tot 106 miljoen ton. China zal in 2018 nog steeds netto-importerend zijn, gezien de consumptie (+2% tot 55,9 miljoen ton) boven de productie uitkomt.

Ook in de EU neemt het verbruik met 2% toe tot 21,2 miljoen ton. Vooral landen in Oost-Europa jagen deze groei aan. In de VS wordt in 2018 volgens het USDA 4% meer tot 9,9 miljoen ton varkensvlees geconsumeerd. Dit betekent dat exporteurs in de VS nadrukkelijker op de wereldmarkt aanwezig zullen zijn.

De consumptie in Rusland neemt in 2018 iets af (-2% tot 3 miljoen ton). De Brazilianen consumeren daarentegen 4% meer tot 9,4 miljoen ton. De aanjager van de groeiende consumptie is de aantrekkende wereldeconomie. 

Grote importverschillen
De Chinois import daalt in 2018 met 6% tot 1,62 miljoen ton. Japan importeert juist 2% meer tot 1,5 miljoen ton. Dit is positief voor de Europese exporteurs, omdat de importtarieven vanaf 2019 vervallen. Ook Mexico trekt fors meer volumes naar zich toe; de Mexicaanse import stijgt met 11% tot 1,2 miljoen ton. Daar profiteert de Amerikaanse varkenssector waarschijnlijk van. En wellicht pikken ook de Europese exporteurs een graantje mee, gezien de EU zeer recentelijk een handelsverdrag met Mexico heeft gesloten. De deal houdt onder meer in dat Europees varkensvlees daarnaartoe kan worden verscheept.

Hoewel de consumptie in Zuid-Korea toeneemt, blijft de import stabiel op 645.000 ton. Dit omdat de Zuid-Koreaanse varkensproductie toeneemt. In tegenstelling tot China importeert Hong Kong juist meer; het USDA raamt de volumes op 500.000 ton (+8%). Dit is positief nieuws voor Europese exporteurs, gezien Hong Kong een niet te onderschatten markt is. Een ander belangrijk land is de Filipijnen. Dit Aziatische land trekt steeds meer volumes naar zich toe; in 2018 gaat het USDA uit van maar liefst 18% groei tot 285.000 ton.

Europees exportvolume stijgt
Qua export zet de EU de grootste volumes af; in 2018 gaat het USDA uit van een toename van 2% tot 2,9 miljoen ton. De VS verscheept 5% meer tot 2,67 miljoen ton. Vooral in Mexico kunnen Amerikaanse exporteurs extra volume kwijt. Canada is de derde grootste exporteur met 1,35 miljoen ton (+2%). De vierde grote exportspeler is Brésil. Dit land levert echter maar liefst 20% afzet in tot 625.000 ton. Dit als gevolg van de Russische boycot op Braziliaans varkensvlees. Een gedeelte van dit verlies kan afgezet worden in China. 

Tabel: USDA-prognose 2018 (volumes x.1000 ton):

Terre Productie Consommation L’  Exportations
EU 24.050 (+ 2%) 21.165 (% 2)  - 2.900 (+ 2%)
VS 12.166 (+ 5%) 9.947 (+ 4%) 483 (-5%) 2.676 (+ 5%)
Chine 54.650 (+ 2%) 55.950 (+ 2%) 1.525 (-6%) 225 (+ 8%)
Japon 1.280 (=) 2.777 (+ 1%) 1.500 (+ 2%) -
Corée du Sud 1.321 (+ 3%) 1.959 (+ 2%) 645 (=) -
Les Philippines 1.600 (+ 2%) 1.884 (+ 4%) 285 (+ 18%) -
Canada 2.015 (+ 2%) 880 (+ 3%) 230 (+ 4%) 1.355 (+ 2%)
Brésil 3.675 (-1%) 3.025 (+ 4%) - 625 (-20%)
Russie 3.050 (+ 3%) 3.23 (-2%) 200 (-47%) -
radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login