Shutterstock

Actualités Les cochons

La Chine continue de supprimer progressivement les importations de porc

23 mars 2022 -Steve Wissink

L'importation chinoise de porcs a encore diminué ces derniers mois. Après une petite stabilisation à l'automne, le volume est tombé à un nouveau plus bas en février.

Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

De Chinese import van varkensvlees bereikte een piek in maart 2021 toen er zo'n 580.000 ton product werd ingevoerd. Vervolgens werd er een dalende trend ingezet welke nog altijd niet gestopt lijkt. Ook het volume aan geimporteerde bijproducten loopt recent wat terug. Deze hoeveelheden bleven tot voor kort nog wel redelijk op peil.

Februari nieuw dieptepunt
In februari importeerde China nog 130.000 ton varkensvlees en 80.000 ton bijproduct. In maart 2021 bedroeg het volume nog 460.000 ton varkensvlees en 120.000 ton bijproduct. Het volume varkensvlees ligt daarmee 330.000 ton lager (-72%) en het volume bijproduct nam in deze periode met 40.000 ton af (-33%).

Maand (varkensvlees) Tonnes métriques
avril 430.000
Mai 370.000
Juin 340.000
Juillet 350.000
Août 280.000
septembre 210.000
Octobre 200.000
novembre 200.000
Décembre 170.000
Janvier 150.000
Février 130.000
Maand (bijproduct) Tonnes métriques
avril 120.000
Mai 100.000
Juin 110.000
Juillet 120.000
Août 110.000
septembre 100.000
Octobre 100.000
novembre 110.000
Décembre 100.000
Janvier 90.000
Février 80.000

Overige bestemmingen laten wat groei zien
De grote volumes die naar China werden verscheept kunnen niet direct compleet opgevangen worden door andere landen, al laat een divers aantal 'overige' bestemmingen over de afgelopen periode wel wat groei zien. Zo lagen de importvolumes van bestemmingen als Japan, de Filipijnen, Korea en Australië op een hoger niveau. Hoewel het volume dat aan China geleverd werd in december dus 370.000 lager was dan in de recordmaand maart, lag het totale Europese exportvolume 'slechts' rond 200.000 ton lager.

radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Rester en contact

Inscrivez-vous et recevez chaque jour les dernières nouvelles dans votre boîte de réception